Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Uloga HAKOM-a

Za ostvarivanje zajedničkog EU vremenskog plana potrebno je provesti dodjelu RF spektra za 5G mreže pokretnih komunikacija.

HAKOM je nadležan za planiranje i dodjelu radiofrekvencijskog spektra, što u slučaju dodjele pojaseva za 5G mreže znači i odabir najprikladnijeg načina dodjele (javni poziv, natječaj ili dražba). Također, HAKOM odlučuje o uvjetima koji će se postaviti budućim nositeljima dozvole, što između ostalog obuhvaća definiranje obaveza pokrivanja geografskog područja određenom kvalitetom signala i usluge.

HAKOM je proveo javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz nakon koje je odlučeno da će se u sljedeću dodjelu radiofrekvencijskog spektra uključiti frekvencijski pojasevi 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz.
700 MHz se također može upotrijebiti i za potrebe službi od posebnog značaja (hitne službe, civilna zaštita, vatrogastvo i slične službe).

U okviru Radne skupine za 5G, koju je pokrenuo HAKOM, a kroz suradnju svih relevantnih dionika tržišta, određeni su ključni elementi za uspješnu implementaciju 5G-a u RH, odnosno identificirani su mogući izazovi i prepreke te se još uvijek radi na potrebnim rješenjima i mjerama za njihovo otklanjanje.

Radna skupina doprinosi stvaranju povoljnije investicijske klime u novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te pokušava podići svijest o važnosti 5G-a za razvoj društva i gospodarstva RH.

HAKOM već dvije godine zaredom organizira „5G dan“ na kojemu sudjeluju predstavnici hrvatskog gospodarstva i start-up zajednice koji u svojem poslovanju koriste mreže i tehnologije bliske 5G tehnologiji, proizvođači opreme te predstavnici relevantnih državnih institucija i lokalne samouprave. Događaj se organizira kako bi se razvoj tehnologije iskoristio kao poticaj za razvoj gospodarstva RH i društva u cjelini te kako bi se korisnici upoznali s potencijalom 5G primjena u različitim granama gospodarstva i društva.

Više informacija

HAKOM je u razdoblju od 18.10.2019. do 20.1.2020. proveo javnu raspravu o budućoj dodjeli frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 1500 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz nakon koje je objavio svoja stajališta. U sljedeću dodjelu radiofrekvencijskog spektra će se uključiti frekvencijski pojasevi 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, dok će se drugi raspoloživi frekvencijski pojasevi predviđeni za mreže pokretnih komunikacija dodjeljivati ovisno o interesu tržišta i preporukama EK.

S obzirom na to da je iskazan interes za navedene frekvencijske pojaseve veći od raspoloživih resursa, postupak javne dražbe za dodjelu navedenih pojaseva nameće se kao najprikladniji. Postavljanjem primjerenih pravila i uvjeta dražbe moguće je postići da se ostvari ciljano pokrivanje korisnika i osiguranje investicija u područja koja se posebno žele pokriti (otoci, ruralna i planinska područja, prometnice, željeznice i sl.), a naknade određuje samo tržište, odnosno sudionici dražbe ponudom cijene koju su spremni platiti, pri čemu početnu cijenu određuje HAKOM. Ovisno o postavljenim uvjetima, unutar postupka nadmetanja sudionici se mogu nadmetati i oko vrste i razine obveza iz dozvole, a što može utjecati na konačni iznos naknade za dodijeljeni RF spektar na dražbi. To će zasigurno biti jedan od bitnih faktora u planiranoj dražbi. 

O modelu i parametrima javne dražbe te uvjetima uporabe radiofrekvencijskog spektra koji se dodjeljuje provest će se javna rasprava, gdje će zainteresirana javnost imati mogućnost upoznati se s namjerama HAKOM-a i iznijeti svoje komentare. Navedeno uključuje i konkretne obveze kao što su obveze pokrivanja slabo pokrivenih područja, prometnica, željeznice, nacionalnog roaminga, investicija i sl. Sukladno obvezama i interesima RH bit će određena ciljana područja. Također, u istom postupku odlučit će se o vremenu i dinamici plaćanja naknada u državni proračun.

Najkasnije prilikom provođenja javne rasprave o postupku dodjele RF spektra, HAKOM će provesti javne rasprave o planovima dodjele frekvencijskih pojaseva 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz, gdje će biti određeni tehnički uvjeti za uporabu radijskih frekvencija i podjelu državnog područja RH na područja za dodjelu dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra. Dozvole koje će se izdati će biti tehnološki neutralne.

Prilikom dodjele 700 MHz potrebno je voditi računa i o potrebama i osiguravanju dovoljne količine spektra za PPDR (Public Protection and Disaster Relief) mreže, što se odnosi na hitne službe, civilnu zaštitu, vatrogastvo i slične službe. Tehnička realizacija PPDR mreže treba udovoljavati specifičnim zahtjevima korisnika za kritičnim i nekritičnim komunikacijama te povećavati djelotvornost hitnih službi u obavljanju njihovih zadaća.