Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Uloga HAKOM-a

Za ostvarivanje zajedničkog EU vremenskog plana potrebno je provesti dodjelu RF spektra za 5G mreže pokretnih komunikacija.

HAKOM je nadležan za planiranje i dodjelu radiofrekvencijskog spektra, što u slučaju dodjele pojaseva za 5G mreže znači i odabir najprikladnijeg načina dodjele (javni poziv, natječaj ili dražba). Također, HAKOM odlučuje o uvjetima koji će se postaviti budućim nositeljima dozvole, što između ostalog obuhvaća definiranje obaveza pokrivanja geografskog područja određenom kvalitetom signala i usluge.

U okviru Radne skupine za 5G, koju je pokrenuo HAKOM, a kroz suradnju svih relevantnih dionika tržišta, određeni su ključni elementi za uspješnu implementaciju 5G-a u RH, odnosno identificirani su mogući izazovi i prepreke te se još uvijek radi na potrebnim rješenjima i mjerama za njihovo otklanjanje.

Nakon provedenih javnih rasprava te razmatranja stanja na tržištu, uz suradnju stručnih konzultanata, HAKOM je odredio parametre javne dražbe. Unutar parametara za pojedine frekvencijske pojaseve određene su obveze pokrivanja urbanih i ruralnih područja, autocesta, željezničkih pruga i područja od posebnog interesa 5G signalom. Osim dodjele RF spektra na nacionalnoj razini, frekvencijski pojas 3600 MHz se također dodjeljivao i na regionalnoj (županijskoj) razini radi omogućavanja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila mogućnost izbora.
 
Tijekom srpnja i kolovoza 2021. HAKOM je proveo postupak javne dražbe kako bi se frekvencijski pojasevi 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz dodijelili za 5G uporabu. Postupak nadmetanja započeo je 12. srpnja 2021. te je obuhvaćao glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova. U glavnoj fazi nadmetanja, kroz jedan ili više krugova, ponuđači su podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova. Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu radiofrekvencijskog spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa. Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele, osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te su se za ta područja nove dozvole iznimno izdale na 13 godina. Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.
 
Na nacionalnoj razini su RF spektar osvojili A1 Hrvatska, EOLO, Hrvatski Telekom i Telemach Hrvatska, koji će ispunjavanjem obveza iz dozvola osigurati kvalitetnu povezivost na području čitave Republike Hrvatske. EOLO je osvojio spektar na 26 GHz i ušao na tržište elektroničkih komunikacija u RH kao novi igrač, čime će se krajnjim korisnicima osigurati veći izbor operatora i usluga. Osim dodjele RF spektra na nacionalnoj razini, frekvencijski pojas 3600 MHz se također dodjeljivao i na regionalnoj (županijskoj) razini radi omogućavanja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila mogućnost izbora. Na regionalnoj razini su za pojedine županije RF spektar osvojili BeeIN, Digicom, Eco Net, EOLO, Markoja i Terrakom. Detaljan pregled dodijeljenog spektra se može pronaći na poveznicama: nacionalno i regionalno.
 
Također, bitno je istaknuti da će po isteku trenutno važećih dozvola koje su dodijeljene operatorima, HAKOM pokrenuti novi postupak javne dražbe kako bi se ti frekvencijski pojasevi iskoristili za daljnji razvoj tržišta. Trenutno dodijeljene dozvole za frekvencijske pojaseve 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz istječu 2024. godine te HAKOM u razdoblju 2022.-2023. godine planira provesti novi postupak javne dražbe za dodjelu prava uporabe navedenih frekvencijskih pojaseva. HAKOM će prilikom pokretanja novog postupka dodjele prava uporabe RF spektra definirati točan raspon frekvencijskih blokova, kao i ostale elemente postupka dodjele.

Više informacija

HAKOM je 2018. i 2019. organizirao „5G dan“ na kojemu su sudjelovali predstavnici hrvatskog gospodarstva i start-up zajednice koji u svojem poslovanju koriste mreže i tehnologije bliske 5G tehnologiji, proizvođači opreme te predstavnici relevantnih državnih institucija i lokalne samouprave. Događaj se organizirao kako bi se razvoj tehnologije iskoristio kao poticaj za razvoj gospodarstva RH i društva u cjelini te kako bi se korisnici upoznali s potencijalom 5G primjena u različitim granama gospodarstva i društva.