Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

15.07.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci provode opsežnu akciju mjerenja talijanskih radijskih i televizijskih smetnji

HAKOM provodi akcije mjerenja duž našeg dijela jadranske obale i na otocima gdje su smetnje najizraženije. Osim smetnji koje dolaze iz Italije, u HAKOM-u su angažirani i na uočavanju i otklanjanju ostalih smetnji, pogotovo smetnji službama koje se koriste u svrhu sigurnosti ljudskih života na kopnu, moru, u zraku te unutarnjim vodama. Zaštita radiofrekvencijskog spektra, kao ograničenog nacionalnog prirodnog dobra, od posebnog je interesa za RH, a u proteklih 7 godina HAKOM je poslao više od 3200 međunarodnih prijava smetnji administraciji Italije  
Pročitajte više
14.07.2016.

HAKOM na Međunarodnoj konferenciji o računalnim i energijskim znanostima ˝SpliTech 2016˝

U sklopu konferencije  održat će se radionica na temu ˝Internet stvari (Internet of Things - IoT)˝, a jedno od izlaganja održat će mr. sc. Mario Weber, ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a).  
Pročitajte više
13.07.2016.

Godišnji program rada i Financijski plan HAKOM-a za 2017. na javnoj raspravi

Započela je javna rasprava o prijedlozima Godišnjeg programa rada i Financijskog plana HAKOM-a za 2017. Javna rasprava otvorena je za zainteresiranu javnost do 16. kolovoza.  
Pročitajte više
13.07.2016.

Član Vijeća HAKOM-a dr. sc. Nikola Popović u Nadzornom odboru Hrvatskog društva za transportno pravo

Hrvatsko društvo za transportno pravo je znanstveno-stručna udruga u koju se udružuju znanstveni i stručni djelatnici te tvrtke i ustanove čije su djelatnosti vezane uz transport, logistiku i srodne djelatnosti.  
Pročitajte više
08.07.2016.

HAKOM objavio popis radijskih postaja i rezultate mjerenja elektromagnetskih polja

Dva nova tematska preglednika ˝Radijske postaje˝ i ˝Mjerenja radijskih postaja˝, objavljena su u sklopu interaktivnog GIS portala, na HAKOM-ovim internetskim stranicama, sa ciljem dostupnosti i transparentnosti prikupljenih informacija od javnog interesa.
Pročitajte više
07.07.2016.

HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)

Ova radna skupina, između ostalog, pomaže EK u razvoju provedbenih odluka vezanih uz upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u zemljama članicama EU.  
Pročitajte više
06.07.2016.

HAKOM na sastanku u svezi 1. Izmjena i dopuna Izvješća o mreži 2017.

Tema sastanka bila je prezentacija izmijenjene formule za izračun naknade za minimalni pristupni paket, iz koje je maknut koeficijent korekcije (K), što je ujedno i ključna promjena formule za izračun naknade za minimalni pristupni paket.   
Pročitajte više
04.07.2016.

HAKOM na pripremnom sastanku za 1. Operativno - tematski sastanak na temu ˝Riječki prometni pravac˝

Tema sastanka bila je definiranje i otklanjanje poteškoća u dijelu prijevoznog željezničkog tržišta na riječkom prometnom pravcu.   
Pročitajte više
01.07.2016.

HAKOM na radionici na temu ˝Utjecaj SDN i NFV na poslovanje˝

Cilj radionice, koja je održana u Briselu, u organizaciji Europske komisije, bio je pravovremeno upoznavanja sudionika radionice sa SDN i NFV tehnologijama. 
Pročitajte više
01.07.2016.

Od 4. srpnja vrijede nova korisnička prava, a HAKOM će pojačati nadzor nad operatorima

Od ponedjeljka vrijede izmijenjena pravila u odnosu na prodaju putem sredstava daljinske komunikacije i izvan poslovnih prostorija operatora, a svi kvarovi na opremi koju je operator stupio korisniku na korištenje ili iznajmio za vrijeme trajanja ugovora (npr. modem) moraju biti uklonjeni za najviše 5 dana. U suprotnom korisnik ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid.
Pročitajte više
30.06.2016.

HAKOM na desetoj Plenarnoj sjednici EU regulatornog tijela za poštanske usluge

HAKOM sudjeluje na desetoj Plenarnoj sjednici ERGP-a, koja se održava 30. lipnja i 1. srpnja u Sofiji, a čija je središnja tema zaštita korisnika i promicanje učinkovitog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu EU.   
Pročitajte više
30.06.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku Radne skupine za telekomunikacije Vijeća EU

Na sastanku, koji se održava u Briselu, raspravlja se o prijedlogu Uredbe o veleprodajnim cijenama roaminga. Donošenje uredbe nužan je uvjet za potpuno ukidanje maloprodajnih naknada za uslugu roaminga, do čega bi trebalo doći u lipnju iduće godine.  
Pročitajte više
29.06.2016.

HAKOM na sastanku radne grupe SRD/MG

Osnovna tema sastanka je izrada prijedloga snažnijeg tehničkog usklađenja radiofrekvencijskog spektra u pojasevima 870 – 876 MHz i 915 – 921 MHz za uporabu uređaja malog dometa u Europi. 
  
Pročitajte više
28.06.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga

Cilj sastanka je definiranje načina implementacije novog regulatornog okvira, vezano uz ukidanje dodatnih maloprodajnih roaming naknada, a koji treba stupiti na snagu 15. lipnja iduće godine.  
Pročitajte više
27.06.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu

U Beču se održava 10. sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu (ENRRB), na kojem sudjeluju i stručnjaci HAKOM-a.  
Pročitajte više
24.06.2016.

HAKOM na radionici na temu ˝Europski pogledi na mrežnu neutralnost˝

Radionica, čije su glavne teme mrežna neutralnost i utjecaj regulacije na tržište elektroničkih komunikacija, održava se u Ljubljani u organizaciji slovenskog regulatornog tijela.  
Pročitajte više
24.06.2016.

HAKOM na sastanku TCAM Odbora i TCAM radne skupine

Najvažnije teme sastanka bile su primjenjivost Direktive o radijskoj opremi na pojedine vrste proizvoda i odluka o informiranju korisnika o ograničenjima uporabe opreme.  
Pročitajte više
23.06.2016.

HAKOM počeo s kontrolama dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilima

Prva akcija kontrole valjanosti dozvola provedena je ovog tjedna na zadarskom području, gdje su uočeni određeni nedostatci. HAKOM-ovi inspektori će i u narednim tjednima provoditi kontrolu dozvola za radijske postaje na plovilima duž Jadranske obale.   
Pročitajte više
21.06.2016.

HAKOM na radionici na temu „Veleprodajni pristupni proizvod na drugom sloju (virtualno raspetljavanje, bitstream na drugom sloju) te glavni izazovi“

Tijekom trodnevne radionice sudionici će se upoznati s tehničkom stranom veleprodajnih pristupnih proizvoda na drugom sloju te će im biti prezentirane konkretne situacije iz određenih zemalja.   
Pročitajte više