Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

06.09.2016.

HAKOM: U drugom tromjesečju 2016. bilježi se povećanje u prevezenoj robi željeznicom u odnosu na prethodno tromjesečje

Ukupna količina prevezene robe željeznicom veća je za 13 posto u odnosu na  prethodno tromjesečje.   
Pročitajte više
05.09.2016.

HAKOM: Raste potražnja za paketskim uslugama

Na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj i u drugom je tromjesečju 2016. nastavljen rast broja paketa, što je utjecalo i na ostvarenje većeg ukupnog prihoda svih davatelja poštanskih usluga. 
Pročitajte više
02.09.2016.

HAKOM: Prvi put zabilježeno više od milijun širokopojasnih priključaka internetu u RH

Prema pokazateljima na tržištu elektroničkih komunikacija, drugo tromjesečje 2016. obilježili su rast prihoda operatora i broja korisnika, a što je bilo i za očekivati s obzirom na početak turističke sezone. Broj širokopojasnih priključaka internetu je prvi put premašio brojku milijun.  
Pročitajte više
02.09.2016.

Prekid u radu HAKOM-ovog informacijskog sustava

Zbog radova na HAKOM-ovom informacijskom sustavu, dio usluga iz programa e-Agencija biti će privremeno nedostupan u razdoblju od 17:00 sati u petak, 02. rujna 2016. do 24:00 sata u nedjelju, 4. rujna. 
Pročitajte više
01.09.2016.

HAKOM na međunarodnoj Akademiji otvorenih podataka u Puli

HAKOM je kao partner Akademije sudjelovao na „pitching forumu“ na kojem su predstavljeni projekti i ideje za korištenje otvorenih podataka javnog sektora, odnosno prijedlozi za izradu aplikacija koje koriste otvorene podatke tijela javne vlasti, sa svrhom rješavanja aktualnih društvenih izazova i potreba.  
Pročitajte više
01.09.2016.

Od danas više nema plaćanja 5 kuna naknade mjesečno za radijsku frekvenciju za sve korisnike s mjesečnom pretplatom

Posljednjim izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra ukinuta je naknada od 5 kuna mjesečno za radijsku frekvenciju, koju su do sada plaćali korisnici mobilnih usluga s mjesečnom pretplatom. 
Pročitajte više
31.08.2016.

Obavijest: Objavljen javni poziv na sastanak svim operatorima elektroničkih komunikacija zainteresiranima za ulaganje u širokopojasni pristup

Sastanak će se održati u četvrtak, 8. rujna 2016., a tema sastanka bit će otvorena pitanja vezana uz provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, modeli ulaganja i dosadašnja iskustva te suradnja na razvoju širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 2020. godine, s naglaskom na područja u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.   
Pročitajte više
31.08.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci odgovarali na upite slušatelja Radija 105 iz općine Selnica

S obzirom na učestale pokušaje prijevara s inozemnih brojeva, ali i prošlomjesečne izmjene pravilnika, koje su donijele nova prava korisnicima i obveze operatorima elektroničkih komunikacijskih usluga, poput onih koji se tiču sklapanja i raskida pretplatničkih ugovora, mogućnosti kontrole potrošnje ili zaštite od neželjenih iznosa računa, HAKOM aktivno sudjeluje u edukaciji potrošača.
 
Pročitajte više
30.08.2016.

BEREC objavljuje Smjernice o mrežnoj neutralnosti

Predstavljanje konačnih Smjernica održava se danas u 14:30 (CET) i bit će uživo prenošeno na BEREC-ovoj  internetskoj stranici (www.berec.europa.eu). Pitanja se mogu uputiti putem Twittera koristeći #BERECpublic ili slanjem na adresu elektroničke pošte press@berec.europa.eu   
Pročitajte više
26.08.2016.

HAKOM na Dubrovnik Forumu 2016

HAKOM je sudjelovao u panel raspravama drugog dana foruma u Dubrovniku, održanog pod nazivom „Jačanje Europe: spajanje Sjevera i Juga“ („Strenghtening Europe: Connecting North and South“).
Pročitajte više
26.08.2016.

Ne nasjedajte na ovu SMS prijevaru

Svako malo pojave se nove vrste SMS prijevara, a ova posljednja, koja govori o značajnom novčanom dobitku za korisnika broja u mobilnoj mreži je najnoviji pokušaj. Korisnici neka ne nasjedaju na takve pokušaje prijevare i slobodno mogu zanemariti poruku. 
Pročitajte više
25.08.2016.

HAKOM na izvanrednoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

Na izvanrednoj Plenarnoj sjednici BEREC-a u Briselu raspravljeni su komentari iz javne rasprave o Smjernicama za provedbu pravila o mrežnoj neutralnosti. 
Pročitajte više
24.08.2016.

Uskoro će biti poznate smjernice o mrežnoj neutralnosti

25. kolovoza će se održati plenarna sjednica BEREC-a o smjernicama za mrežnu neutralnost, a 30. kolovoza će se smjernice predstaviti javnosti EU na tiskovnoj konferenciji. 
Pročitajte više
23.08.2016.

Preminuo Vladimir Antolić

U ponedjeljak, 22. kolovoza, u 70. godini života preminuo je naš dugogodišnji kolega i suradnik, Vladimir Antolić. 
Pročitajte više
18.08.2016.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine za područje međunarodnog roaminga

Cilj sastanka je određivanje načina implementacije novog regulatornog okvira, koji će u konačnici dovesti do ukidanja dodatnih maloprodajnih roaming naknada, a koji treba stupiti na snagu 15. lipnja 2017.
Pročitajte više
04.08.2016.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja stupa na snagu 11. kolovoza 2016.

Riječ je o izmjenama kojima se detaljnije uređuje način izračuna i iznos naknada za nepravovremeni prijenos broja.  
Pročitajte više
02.08.2016.

HAKOM poziva na oprez: Nova vrsta pokušaja prijevare korisnika - ovog puta s osobnom porukom!

HAKOM upozorava na novi pokušaj zlouporabe elektroničkih komunikacija i prijevare korisnika na način da se personaliziranom SMS porukom poziva korisnike da uzvrate poziv.  
Pročitajte više
22.07.2016.

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga stupaju na snagu 1. siječnja 2017.

Riječ je o izmjenama kojima se za operatore predviđaju obveze revizije informacijskog sustava, a koje su dio mjere Nadzora tehničkih i ustrojstvenih mjera, koje poduzimaju operatori za osiguranje sigurnosti svojih mreža i usluga i usmjeravanje operatora javnih komunikacijskih mreža i/ili usluga u cilju osiguranja visoke razine sigurnosti i dostupnosti javnih komunikacijskih mreža i usluga.
Pročitajte više
20.07.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga

Cilj sastanka je definiranje načina implementacije novog regulatornog okvira, koji će u konačnici dovesti do ukidanja dodatnih maloprodajnih roaming naknada, a koji treba stupiti na snagu 15. lipnja 2017. 
Pročitajte više
19.07.2016.

HAKOM na sastanku Radne skupine Vijeća EU za telekomunikacije, poštanske usluge, konkurentnost i rast

Tema sastanka bila je Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa.  
Pročitajte više