Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

03.03.2016.

HAKOM na sastanku radne grupe ERGP-a

Radna grupa je zadužena za regulatorno računovodstvo i regulaciju cijena, a na sastanku se raspravlja o nacrtu dokumenta kojim se želi odrediti metodologija za procjenu učinkovitosti poštanskih operatora, kao i metodologija za procjenu učinkovitog pružanja univerzalne usluge. 
Pročitajte više
03.03.2016.

HAKOM: U tržište elektroničkih komunikacija prošle godine uloženo više od dvije i pol milijarde kuna

Tijekom 2015. operatori su na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj nastavili investirati u razvoj infrastrukture, napredne tehnologije i inovativne usluge. Prihodi od tradicionalnih govornih usluga, u skladu s očekivanjima, i dalje su u padu. 
Pročitajte više
02.03.2016.

HAKOM na konferenciji na temu ˝Novi trendovi u rješavanju potrošačkih sporova˝

HAKOM-ova iskustva u svezi zaštite korisnika, predstavljena su na konferenciji, koju je u prigodi Svjetskog dana potrošača u Zagrebu organiziralo Ministarstvo gospodarstva i Europski potrošački centar Hrvatska.   
Pročitajte više
02.03.2016.

HAKOM na sastanku radne grupe IRG-Rail-a za nadzor tržišta

U Parizu je održan sastanak radne grupe za nadzor tržišta Neovisne skupine regulatornih tijela za željeznicu na temu prikupljanja podataka o tržištu.  
Pročitajte više
02.03.2016.

HAKOM: Nastavljeni pozitivni pomaci u prijevozu robe i putnika željeznicom

Na tržištu željezničkog prijevoza, u posljednjem tromjesečju 2015., zabilježeni su pozitivni pomaci u prijevozu putnika. Ukupan broj prevezenih putnika je 48 posto viši u odnosu na prethodno tromjesečje, pri čemu valja naglasiti da navedeno nije rezultat prijevoza migranata i izbjeglica.  
Pročitajte više
01.03.2016.

HAKOM na sastanku Odbora za elektroničke komunikacije

Na sastanku Odbora za elektroničke komunikacije (ECC) raspravljat će se o uporabi frekvencijskog pojasa 700 MHz za širokopojasne sustave, pokretnim komunikacijama na plovilima, inteligentnim sustavima prijevoza te o širokopojasnim sustavima za javnu zaštitu i slučajeve katastrofe. 
Pročitajte više
01.03.2016.

HAKOM: Rast broja poštanskih usluga

Povećane poslovne aktivnosti na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj, u zadnjem tromjesečju 2015., utjecale su na veći broj obavljenih poštanskih usluga.   
Pročitajte više
26.02.2016.

HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

Na sjednici, koja je održana u Rotterdamu, glavne teme činile su rasprave o mrežnoj neutralnosti, međunarodnom roamingu i OTT (Over The Top) uslugama.  
Pročitajte više
26.02.2016.

HAKOM na Plenarnoj sjednici Upravnog vijeća Svjetske poštanske unije (CA UPU-a)

Predstavnici HAKOM-a sudjeluju na posljednjoj Plenarnoj sjednici Upravnog vijeća Svjetske poštanske unije, koja se održava u Bernu, od 24. do 26. veljače, prije predstojećeg Kongresa UPU-a. 
Pročitajte više
25.02.2016.

HAKOM na sastanku Skupine za politiku upravljanja radiofrekvencijskim spektrom (RSPG)

Na sastanku je usvojeno izvješće o učinkovitoj dodjeli i uporabi radiofrekvencijskog spektra, kao i mišljenje RSPG-a o politici upravljanja spektrom u zemljama članicama EU.  
Pročitajte više
24.02.2016.

HAKOM na 21. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama

Predstavnici HAKOM-a sudjeluju na 21. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama  (Mobile World Congress  - MWC 2016), koji se od 22. do 25. veljače održava u Barceloni.   
Pročitajte više
23.02.2016.

U organizaciji HAKOM-a održava se SEDDIF forum

Rezultati rada ovog foruma pridonijet će procesu međunarodne koordinacije frekvencija potrebnih za prelazak na DVB-T2 te oslobađanju spektra druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija.  
Pročitajte više
22.02.2016.

HAKOM u suradnji s Fakultetom prometnih znanosti organizirao četvrti okrugli stol dionika tržišta poštanskih usluga

Posebni naglasak okruglog stola bio je na temama od zajedničkog interesa svih dionika, među kojima se ističu aktualne teme vezane uz e-trgovinu, zaštitu korisnika poštanskih usluga te prisutne trendove na tržištu poštanskih usluga.  
Pročitajte više
22.02.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali u izradi ˝Vodiča s korisnim savjetima˝

Brošura tiskana u organizaciji Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada i Udruge gradova u Republici Hrvatskoj biti će predstavljena u Zadru i Varaždinu, a sa ciljem boljeg informiranja građana o elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u stambenim zgradama.  
Pročitajte više
19.02.2016.

HAKOM na sastanku radne grupe zadužene za reviziju regulatornog okvira

Na sastanku, koji je održan u organizaciji BEREC-a,  predstavnici Europske komisije predstavili su dinamiku podnošenja zakonodavnih prijedloga te je dogovoren plan daljnjih aktivnosti.   
Pročitajte više
18.02.2016.

Prijedlog Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti na javnom savjetovanju

Izrada novog Pravilnika bila je potrebna zbog usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s Direktivom 2014/53/EU o elektromagnetskoj kompatibilnosti, a javno savjetovanje otvoreno je do 6. ožujka.  
Pročitajte više
15.02.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na ˝FTTH Conference 2016˝

Ovogodišnja konferencija, koja će se održati u Luksemburgu, fokusirana je na niz aktualnih tema vezanih za primjenu svjetlovodnih mreža u pružanju usluga kao što su e-zdravlje i e-vlada te financiranje i promoviranje FTTH mreža za široke primjene.  
Pročitajte više
12.02.2016.

HAKOM na sastanku radne grupe za izmjene zakonodavstva IRG-Rail-a

Tema sastanka bile su izmjene u četvrtom željezničkom paketu, kao i rasprava o prijedlogu Europske komisije o zajedničkom europskom regulatoru.  
Pročitajte više
11.02.2016.

HAKOM na znanstveno - stručnom savjetovanju Instituta za javnu upravu

HAKOM-ovi stručnjaci predstavili su rad koji sagledava različite aspekte upravljanja kvalitetom s obzirom na ulogu javnih regulatornih agencija u Hrvatskoj, a u radu se analizira iskustvo upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001 u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti. 
  
Pročitajte više
11.02.2016.

HAKOM na sastanku BEREC-ove Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost

Tema sastanka bila je izrada smjernica BEREC-a, potrebnih za dosljednu primjenu Uredbe o jedinstvenom tržištu elektroničkih komunikacija, koja stupa na snagu 30. travnja 2016.  
Pročitajte više