Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

05.04.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine BEREC-a

Radna skupina zadužena je za reviziju regulatornog okvira u području elektroničkih komunikacija. 
 
Pročitajte više
31.03.2016.

HAKOM na radionici na temu „Izazovi povezivanja logističkih centara u dunavskoj regiji”

Radionica se odvija u sklopu projekta SENT, koji za cilj ima razmjenu ideja povezivanja intermodalnih centara na području jugoistočne Europe. 
Pročitajte više
30.03.2016.

Prijedlog Pravilnika o radijskoj opremi na javnom savjetovanju

Počelo je javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o radijskoj opremi, kojim se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s odredbama Direktive 2014/53/EU o radijskoj opremi, a koji će zamijeniti sadašnji Pravilnik o radijskoj i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/12). Javno savjetovanje otvoreno je do 29. travnja.  
Pročitajte više
25.03.2016.

HAKOM na izobrazbi u organizaciji BEREC-a

Najvažnije teme treće, od ukupno četiri planirane izobrazbe, odnosile su se na mreže nove generacije, internet i mrežnu neutralnost.  
Pročitajte više
25.03.2016.

Objavljena aplikacija ˝Kviz˝ u svrhu podizanje svijesti i edukacije o pravima korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga i pristupačnosti weba

Aplikacija je nastala zahvaljujući suradnji HAKOM-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a) Sveučilišta u Zagrebu, a kroz istraživački projekt „Pogled u budućnost 2020“. Osnovna namjena aplikacije je informiranje i izobrazba krajnjih korisnika javnih elektroničkih komunikacijskih usluga o njihovim korisničkim pravima te o preprekama s kojima se pri korištenju tih usluga susreću osobe s invaliditetom, kao i  o načinima njihovog prevladavanja korištenjem prikladnog dizajna. 
Pročitajte više
23.03.2016.

U Hrvatskoj će se za digitalnu televiziju koristiti DVB-T2 standard, a očekuje se kodiranje HEVC standardom

Prelazak na DVB-T2 standard očekuje se nakon isteka postojećih dozvola za multiplekse digitalne zemaljske televizije, no svakako ne prije 2019. Osim što će se poboljšati kakvoća usluge televizije, oslobodit će se radiofrekvencijski spektar druge digitalne dividende za usluge u mrežama pokretnih komunikacija. U periodu od 2019. do 2021. građani će trebati prilagoditi svoju prijamničku opremu novom standardu. Stoga se od početka 2017. predviđa jasno označavanje prijamničke opreme.  
Pročitajte više
22.03.2016.

HAKOM na radionici o M2M komunikaciji

Na radionici, koja se održava u organizaciji Odbora za elektroničke komunikacije (ECC), raspravlja se o raspodjeli i korištenju radiofrekvencijskog spektra te adresnog i brojevnog prostora za potrebe harmonizacije postojećih i budućih M2M aplikacija.  
Pročitajte više
18.03.2016.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine

Tema sastanka su upitnici koji sadrže cijene terminacije poziva i SMS-a za sve članice EU.   
Pročitajte više
18.03.2016.

HAKOM na konferenciji na temu ˝Digitalno gospodarstvo: Prigode i izazovi˝

Na konferenciji održanoj u Pragu, predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić održao je prezentaciju na temu ˝Roaming u EU i nacionalni interes˝ te je sudjelovao u radu okruglog stola s čelnicima regulatornih tijela Albanije, Bugarske, Češke, Poljske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije.   
Pročitajte više
17.03.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine zadužene za reviziju regulatornog okvira

Na sastanku se, na temelju informacija dobivenih od Europske komisije (EK), radi na analizi dosadašnjih aktivnosti u postupku revizije regulatornog okvira 
Pročitajte više
17.03.2016.

HAKOM na Regionalnom Internet forumu (RIF 2016)

Forum se i ove godine pokazao kao odlična prilika za razmjenu iskustava i poticanje daljnje suradnje.  
Pročitajte više
17.03.2016.

HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)

Ova radna skupina, između ostalog, pomaže EK u razvoju provedbenih odluka vezanih uz upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u zemljama članicama EU.  
Pročitajte više
16.03.2016.

HAKOM pokrenuo postupak dodjele broja 116 000 za uslugu pozivnog centra za nestalu djecu (Hotline for missing children)

HAKOM objavio javni poziv za dodjelu broja 116 000 za uslugu pozivnog centra za nestalu djecu (Hotline for missing children). 
Pročitajte više
16.03.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a

Radna skupina bavi se pitanjima prekograničnog prometa paketa, kao i regulatornim iskustvima na tržištima poštanskih usluga zemalja članica EU s posebnim naglaskom na promjene u regulatornom okviru prometa paketa i usluga povezanih s e-trgovinom.  
Pročitajte više
16.03.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku uže radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga

Cilj sastanka radne skupine je definiranje načina implementacije novog regulatornog okvira vezano uz roaming usluge, koji stupa na snagu 30. travnja 2016.   
Pročitajte više
15.03.2016.

HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije

Na radionici će biti predstavljena studija, kojom će se procijeniti utjecaj provedbe Preporuke o regulaciji cijena završavanja poziva.  
Pročitajte više
14.03.2016.

Prestanak pružanja usluga operatora K3

Kako su zbog zabrane uporabe radijskih frekvencija krajnji korisnici operatora K3 ostali bez usluge, a za okolnosti nepružanja usluge je isključivo kriv operator, svi korisnici operatora K3, bez obzira imali ugovornu obvezu ili ne, mogu raskinuti ugovore s operatorom K3 bez plaćanja ugovornih naknada (penala) i izabrati nekog drugog operatora.
 
 
Pročitajte više
10.03.2016.

Republika Hrvatska zabilježila najveći rast vrijednosti DESI od svih članica Europske unije

DESI 2016. za Hrvatsku iznosi 0.42 i time se Hrvatska smjestila na 24 mjesto od 28 zemalja članica Europske unije, isto kao i 2015., kada je DESI za Hrvatsku iznosio 0.38. 
Pročitajte više
07.03.2016.

Donesena Preporuka o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za kućne kovčežiće

U cilju poboljšanja kakvoće uručenja poštanskih pošiljaka, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je Preporuku o minimalnim tehničko-tehnološkim uvjetima za kućne kovčežiće.  
Pročitajte više
04.03.2016.

HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne skupine

Stručna skupina zadužena je za izradu nove Komunikacijske strategije europskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije BEREC-a.  
Pročitajte više