Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Vijesti

03.02.2011.

Novi pretraživač baze odobrene RiTT opreme

Od 03. veljače 2011. na našim stranicama dostupan je poboljšani pretraživač baze odobrene RiTT opreme. 
Pročitajte više
03.12.2010.

Nadzornik elektroničkih komunikacija donio rješenja operatorima usluga u pokretnim el. kom. mrežama vezana uz poštivanje članka Zakona koji uređuje tajni nadzor

Nadzornik elektroničkih komunikacija donio rješenja operatorima usluga u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama vezana uz poštivanje članka Zakona koji uređuje tajni nadzor
Pročitajte više
05.11.2010.

Godišnji program rada i Financijski plan rada HAKOM-a za 2011. godinu

Hrvatski sabor je na 18. sjednici, 9. srpnja 2010. prihvatio izvješće (94 glasa "za", 5 "suzdržanih")
Pročitajte više