Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 11. listopada

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj  11. listopada:

 • usvojen je prijedlog  izmjena i dopuna Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, u svrhu provođenja javne  rasprave – poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog izmjene Plana dodjele radijskih frekvencija za službe zemaljske radiodifuzije 148,5 kHz-1492,0 MHz, u svrhu provođenja javne rasprave – poveznica 
   
 • donesen je prijedlog odluke o izmjeni uvjeta iz dozvole za uporabu RF spektra za OiV - MUX A, u svrhu provođenja javne rasprave – poveznica 
   
 • donesena je odluka o određivanju operatora obaveznih dostaviti podatke za utvrđivanja mjerodavnog tržišta najmanjeg skupa iznajmljenih vodova 
   
 • donesena je odluka u regulatornom sporu H1 Telekom d.d./ Hrvatski Telekom d.d. - naknada za kašnjenje (veljača) 
   
 • donesena je odluka u regulatornom sporu H1 Telekom d.d./ Hrvatski Telekom d.d. - naknada za kašnjenje (ožujak) 
   
 • donesena je odluka u regulatornom sporu H1 Telekom d.d./ Hrvatski Telekom d.d. - naknada za kašnjenje (travanj)
 • donesena je odluka u regulatornom sporu Davidias nekretnine d.o.o./Terrakom d.o.o. - ugovor o međupovezivanju
        
Odluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45         
 
 • usvojen je Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHZ
Plan dodjele radiofrekvencijskog spektra za frekvencijski pojas 71-76/81-86 GHZ stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.          
 
 • usvojen je  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i  cjelovitosti mreža i usluga - poveznica
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima provedbe mjera zaštite sigurnosti i cjelovitosti mreža i usluga stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Narodnim novinama“.