Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 17. listopada 2014.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 17. listopada 2014.:
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, u svrhu provedbe javne rasprave od 17. listopada do 3. studenog 2014. - poveznica 
   
 • donesen je Pravilnik o načinu i postupku dodjele sredstava iz Fonda za razvoj mrežnih djelatnosti – stupa na snagu 1.1.2015. - poveznica  
   
 • doneseno je rješenje o odbacivanju zbog nenadležnosti zahtjeva trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zagrebački digitalni grad, za rješavanjem spora s trgovačkim društvom BT NET d.o.o., u svezi jednostranog raskida ugovora s operatorom korisnikom
   
 • donesena je dopunska odluka kojom se dopunjuje točka 1. odluke (KLASA: UP/I-344-03/13-06/01, URBROJ: 376-10-13-01) od 17. lipnja 2013. na način da su operatori iz točke 1. predmetne odluke, pored ranije određenih podataka, obvezni dostaviti i podatke o ukupnom broju vlastitih privatnih korisnika (kućanstava) na adresama po ugovorenim kategorijama brzina koje su navedene u upitniku, pri čemu se navedena obveza odnosi samo na podatke o broju privatnih korisnika (kućanstava) usluge širokopojasnog pristupa internetu  na nepokretnoj lokaciji, dok u ostalom dijelu odluka ostaje neizmijenjena  
   
 • donesena je odluka o raspisivanju javnog natječaja o dodjeli državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima (sedmi krug) 


Odluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a - poveznica