Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 26. srpnja

  Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 26. srpnja:

 • donesena je odluka o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga za Weber Escal d.o.o. 
   
 • doneseno je  rješenje o obustavi postupka izdavanja odluke o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga POST d.o.o.    
   
 • doneseno je rješenje o obustavi postupka utvrđivanja osnovanosti potraživanja Hrvatskog  Telekom-a d.d.  prema H1 Telekomu d.d.  za pružene veleprodajne usluge 
   
 • doneseno je rješenje o obustavi postupka rješavanja spora između OT- Optima Telekom d.d. i Hrvatskog  Telekom-a  d.d.  radi isplate naknada za zakašnjenje
 
Odluke/rješenja mogu se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/default.aspx?id=45
 
 • donesena je  odluka o novoj cijeni usluge izdvojenog pristupa lokalnoj petlji na temelju bakrene parice u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica 
   
 • donesena je  odluka o novim cijenama usluga međupovezivanja u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži u svrhu provedbe javne rasprave - poveznica