Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 27. srpnja 2016.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 27. srpnja 2016.
 • doneseno je rješenje u regulatornom sporu pokrenutom na zahtjev IT Jedan d.o.o.  protiv Hrvatskog Telekom-a d.d., kojim se Hrvatskom Telekomu d.d. nalaže da obračuna i isplati IT Jedan d.o.o. prihod po kratkim kodovima - poveznica
   
 • donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja – poveznica stupa na snagu osmi dan od dana objave u NN-u  
   
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuje primjena izmijenjene mjesečne naknade za uslugu najma korisničke linije, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog dokumenta Metodologija testa istiskivanja marže, u svrhu provedbe postupka javne rasprave od 27. srpnja do 9. rujna 2016. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja cijene završavanja glasovnih poziva u vlastitoj mobilnoj mreži na temelju ažuriranog troškovnog modela „odozdo prema gore“ primjenjujući „pure“ LRIC pristup, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa, u svezi neispravne realizacije usluge, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica
   
 • usvojen je prijedlog odluke u postupku izmjene Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji, u svezi neispravne realizacije usluge, u svrhu notifikacije Europskoj komisiji - poveznica