Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 29. prosinca 2022.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 29. prosinca 2022.:
 
 
  1. Donesena odluka kojom se odbija zahtjev Terrakoma d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d. radi plaćanja računa temeljem prometa ostvarenog na brojevima s posebnom tarifom u mreži Terrakoma - poveznica
 
  1. Donesena odluka o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu pristupa pasivnoj pristupnoj svjetlovodnoj mreži na lokaciji distribucijskog čvora za svjetlovodne distribucijske mreže (FA-PON) te Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu izdvojenog pristupa lokalnoj petlji - poveznica
 
  1. Donesena odluka o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu hibridnog širokopojasnog pristup - poveznica
 
  1. Donesena odluka o određivanju jednokratnih naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za uslugu veleprodajnog visokokvalitetnog pristupa i pripadajućih dodataka - poveznica