Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 29. studenog 2013.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj  29. studenog 2013.:
  • donesena je odluka o izmjeni uvjeta uporabe iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra broj RF-DTV-01/11 (MUX C i E)
  • usvojen je prijedlog odluke u postupku određivanja naknada unutar Standardne ponude Hrvatskog Telekoma d.d. za iznajmljene elektroničke komunikacijske vodove, u svrhu provođenja javne rasprave - poveznica
  • donesena je odluka u regulatornom sporu VIPnet d.o.o. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., u svezi naknade za kašnjenje u realizaciji zahtjeva za veleprodajne usluge
  • donesena je odluka u regulatornom sporu Metronet telekomunikacije d.d. protiv Hrvatskog Telekoma d.d., u svezi naknade za kašnjenje u realizaciji zahtjeva za veleprodajne usluge
  • donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga – stupa na snagu devedeseti (90) dan od dana objave u Narodnim novinama - poveznica

 
Odluke se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a: https://www.hakom.hr/hr/odluke-rjesenja-i-presude/1904