Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 30. srpnja 2014.

 Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 30. srpnja 2014.:
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se utvrđuje da je mjerodavno tržište zaključnih segmenata iznajmljenih vodova, bez obzira na tehnologiju korištenu za pružanje usluga iznajmljenog ili namijenjenog kapaciteta, podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na navedenom tržištu, a u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 31. srpnja do 15. rujna 2014. - poveznica
   
 • usvojen je prijedlog odluke kojom se utvrđuje da mjerodavno tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova – konkurentne relacije, nije podložno prethodnoj regulaciji te da je mjerodavno tržište veleprodajnih prijenosnih segmenata iznajmljenih vodova – nekonkurentne relacije, podložno prethodnoj regulaciji i kojom se određuju regulatorne obveze trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na navedenom tržištu, a u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 31. srpnja do 15. rujna 2014. - poveznica
   
 • donesena je odluka kojom se trgovačkom društvu Hrvatski Telekom d.d. određuju izmjene Standardne ponude za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa u dijelu koji se odnosi na naknade za uspostavu pristupa na DSLAM razini i u dijelu privremene obustave pružanja usluge  
   
 • donesena je odluka o usvajanju dokumenta Metodologija testa istiskivanja marže 
   
 • usvojen je prijedlog odluke o analizi tržišta pristupa javnoj komunikacijskoj mreži na fiksnoj lokaciji za privatne i poslovne korisnike, u svrhu provedbe 2. kruga javne rasprave u trajanju od 30. srpnja do 25. kolovoza 2014. - poveznica 
   
 • doneseno je rješenje kojim se do 1. siječnja 2015. odgađa izvršenje točke 1.6. odluke Vijeća HAKOM-a od 3. srpnja 2014., KLASA: UP/I-344-01/13-05/38, URBROJ: 376-11-14-15, osim u dijelu naknade za korištenje kapaciteta  
   
 • donesena je odluka o operatorima koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu započinjanja (originacije) poziva iz javnih komunikacijskih mreža, koje se pruža na fiksnoj lokaciji i tržištu završavanja (terminacije) poziva u određenu javnu komunikacijsku mrežu, koje se pruža na fiksnoj lokaciji
   
 • donesena je odluka o operatorima koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu veleprodajnog (fizičkog) pristupa mrežnoj infrastrukturi (uključujući dijeljeni ili potpuni izdvojeni pristup) na fiksnoj lokaciji i tržištu veleprodajnog širokopojasnog pristupa  
   
 • donesena je odluka o operatorima koji su obvezni dostaviti podatke za provođenje postupaka iz članka 53. i 54. ZEK-a na tržištu završavanja (terminacije) poziva u vlastitu javnu pokretnu komunikacijsku mrežu
   
 • usvojen je prijedlog Godišnjeg programa rada Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015., u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 30. srpnja do 18. kolovoza 2014. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2015., u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 30. srpnja do 18. kolovoza 2014. - poveznica 
   
 • donesena je odluka o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra širine 8 MHz, u frekvencijskom području 630-638 MHz (televizijski UHF kanal K-41), za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije na području digitalne regije L-ZA (općine Zaprešić, Bistra, Luka, Jakovlje, Dubravica, Pušća, Marija Gorica i Brdovec)  
   
 • donesena je odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu državnih potpora za brzi razvoj širokopojasnih mreža na područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i na otocima – 6. krug
   
 • donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra – stupa na snagu 1. rujna 2014. - poveznica 
   
 • donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o amaterskim radijskim komunikacijama - stupa na snagu 1. rujna 2014. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za  pravu puta, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 30. srpnja do 18. kolovoza 2014. - poveznica 
   
 • usvojen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prenosivosti broja, u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 30. srpnja do 15. rujna 2014. - poveznica 
   
 • doneseno je rješenje u regulatornom sporu između H1 Telekoma d.d. i Hrvatskog Telekoma d.d., kojim se djelomično usvaja zahtjev H1 Telekoma d.d. za naknadu zbog kašnjenja u otklanjanju kvarova/smetnji za uslugu veleprodajnog širokopojasnog pristupa i izdvojenog pristupa lokalnoj petlji za mjesec studeni 2013., osim u slučaju višestruko prijavljenih smetnji i smetnji kod kojih H1 nije dostavio GUID  
   
 • donesene su 3. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti - poveznica
   
 • donesena je odluka o obavljaju zamjenskih poštanskih usluga za Lider Express-a d.o.o. iz Zagreba
   
 • donesena je odluka o obavljaju zamjenskih poštanskih usluga za Lider Express-a d.o.o. iz Žrnovnice


Odluke i rješenja se mogu pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a:https://www.hakom.hr/hr/odluke-rjesenja-i-presude/1904