Preskočite na glavni sadržaj
HR
Sjednice

Dnevni red sjednice Vijeća HAKOM-a od 8. srpnja 2022.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a održanoj 8. srpnja 2022.:
 
1.  Usvajanje prijedloga odluke u postupku određivanja stope povrata uloženog kapitala za usluge u javnoj komunikacijskoj mreži u svrhu provedbe javne rasprave u trajanju od 8. srpnja do 22. kolovoza 2022. - poveznica

2.  Prijedlog za donošenje rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga operatoru s posebnom tarifom GoSeries d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 36 - poveznica

3.  Usvajanje prijedloga Izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022., nakon donošenja rebalansa proračuna - poveznica

4.  Donošenje rješenja kojim se potvrđuje iznos naknade za sudjelovanje na radioamaterskom ispitu - poveznica

5.  Donošenje odluke o imenovanju članova povjerenstva za polaganje radioamaterskog ispita za A i P razred

6.  Donošenje odluke kojom se trgovačkom društvu Imenik d.o.o. daje prethodno odobrenje na izmjenu cijene univerzalne usluge

7.  Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za odabir operatora univerzalnih usluga i usvajanju Natječajne dokumentacije za odabir operatora univerzalnih usluga - poveznica