Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Javna rasprava o Odluci Vijeća HAKOM-a o davanju prethodne suglasnosti na planove razvoja mreža pokretnih komunikacija i radiodifuzijskih mreža

Javna rasprava otvorena je do 4. kolovoza.

ZAGREB, 5. srpnja 2022. - Nakon što je Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) 30. lipnja 2022. dalo prethodnu suglasnost na prijedlog novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture te na prijedlog novog Plana razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama, otvorena je javna rasprava, koja će trajati do 4. kolovoza 2022.

Sudjelovanje na javnoj raspravi i preuzimanje planova u tabličnom obliku moguće je putem poveznice, a na HAKOM-ovom GIS portalu dostupan je kartografski prikaz izmjene planova.
 
Naime, 11. veljače 2022., HAKOM je zaprimio prijedlog novog Objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (lokacije izgrađenih antenskih stupova i planiranih zona za postavljanje samostojećih antenskih stupova) od strane Hrvatske udruge poslodavaca – udruge informacijske komunikacijske djelatnosti, a u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti. Sastavni dio Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (NN br. 131/12 i 92/15; dalje: Uredba) su objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture i plan razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama. 

Članak 14. stavak 3. Uredbe propisuje postupak vezano uz izmjene i dopune objedinjenog plana razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture (objedinjeni plan)  i prijedlog novog plana razvoja radiodifuzijske mreže (plan razvoja radiodifuzijske mreže), a koji podrazumijeva pribavljanje prethodne suglasnosti HAKOM-a na prijedloge istih. Na temelju prethodne suglasnosti HAKOM-a, operatori pokretnih komunikacija i operatori radiodifuzijskih mreža mogu dostaviti Ministarstvu nadležnom za elektroničke komunikacije prijedloge novih planova, kako bi ministar nadležan za elektroničke komunikacije mogao predložiti Vladi Republike Hrvatske izmjene i dopune Uredbe.

Slijedom propisanog postupka donošenja izmjena i dopuna Uredbe, odnosno njenih dodataka, HAKOM je zatražio očitovanje od  tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. vezano uz njihove potrebe za izmjenama postojećeg plana razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama, koje je dostavljeno 24. veljače 2022. , kao prijedlog novog plana razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture u radiodifuzijskim mrežama. Isto tako, HAKOM je 9. ožujka 2022. pozvao i druge operatore, nositelje regionalnih dozvola uporabe radiofrekvencijskog spektra za 5G mrežu da se i oni priključe u postupak izmjene Uredbe, odnosno u kreiranje novog objedinjenog plana. Konačni prijedlozi planova svih operatora zaprimljeni su zaključno s 16. svibnja 2022. 

Planovi sadrže zemljopisne odrednice antenskih stupova i središta poligona (krugova) u prostoru s pripadajućim polumjerom elektroničko komunikacijskih zona (dalje: EK zona) u kojima ili već postoje ili se u budućnosti planiraju graditi antenski stupovi.

Kako bi svi planovi razvoja obuhvaćeni Uredbom, bili razumljiviji za javnost i sve dionike na koje se Uredba odnosi te kako bi se olakšala komunikacija između nadležnih tijela javne uprave iz područja gradnje i prostornog planiranja koja trebaju postupati prema Uredbi, HAKOM je pokrenuo projekt geo-podatkovne analize planova i temeljem iste, u dogovoru s operatorima, uveo izmjene i dopune sadržaja u odnosu na dosadašnje planove.  

Svakom antenskom stupu i EK zoni, dodijeljena je jedinstvena identifikacijska oznaka pomoću koje se jednoznačno ostvaruje poveznica između sastavnica Planova (npr. antenski stup i njegova pripadajuća EK zona). Takvim načinom označavanja i proširenjem sadržaja omogućena je kvalitetnija analiza postojećih planova i praćenja kronoloških izmjena dodataka Uredbe odnosno povijesnog praćenja razvoja elektroničko komunikacijske infrastrukture svim dionicima na koje se Uredba odnosi, kao i zainteresiranoj javnosti.
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.