Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Javni poziv za iskazivanje interesa za obavljanje univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj

Poziv je otvoren do 14. kolovoza 2023., zaključno do 16 sati.
 
ZAGREB, 14. srpnja 2023. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pristupila je izradi analize stanja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj (RH) s ciljem ispunjenja odredbi članaka 26. i 67. Zakona o poštanskim uslugama (NN br. 144/12, 153/13, 78/15 i 110/19, dalje: ZPU). Svrha analize je utvrditi postoje li, osim HP-Hrvatske pošte d.d., još neki davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge iz članka 15. ZPU-a.
 
Univerzalna usluga u RH određena je člankom 15. ZPU-a kao skup poštanskih usluga koje su dostupne svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području RH po pristupačnoj cijeni, kod koje davatelj univerzalne usluge mora osigurati kakvoću obavljanja univerzalne usluge, koja je propisana člankom 40. ZPU-a, putem poštanske mreže davatelja univerzalne usluge. Uvjeti za obavljanje univerzalne usluge uređeni su ZPU-om, Pravilnikom o obavljanju univerzalne usluge (NN br. 41/13 i 103/21; dalje: Pravilnik), općim uvjetima davatelja univerzalne usluge te aktima Svjetske poštanske unije (dalje: UPU) u međunarodnom prometu. Na dimenzije, opremanje i druge značajke poštanskih pošiljaka u okviru univerzalne usluge primjenjuju se akti UPU-a. Ostali zahtjevi pobliže su opisane u dokumentu na poveznici.
 
Slijedom navedenoga, u postupku analize stanja tržišta poštanskih usluga u RH iz članka 26. i 67. ZPU-a, HAKOM objavljuje javni poziv za davanje mišljenja postoji li, osim HP-Hrvatske pošte d.d., u RH davatelj poštanskih usluga koji može osigurati obavljanje univerzalne usluge kao i za iskazivanje interesa za obavljanje univerzalne usluge na način i uz uvjete propisane ZPU-om i Pravilnikom.
 
Pozivaju se zainteresirani da svoje mišljenje i potencijalni interes iskažu pisanim putem na adresu elektroničke pošte postanske-usluge@hakom.hr najkasnije do 16 sati zadnjeg dana javnog poziva.
 
Datum otvaranja poziva: 14. srpnja 2023.
Datum zatvaranja poziva: 14. kolovoza 2023.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.