Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Javni poziv za utvrđivanje kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama

VIJEST  

HAKOM najmanje jednom u dvije godine utvrđuje pružaju li se univerzalne usluge na prikladan način i s odgovarajućom kakvoćom te koji su operatori zainteresirani za pružanje jedne ili više usluga u okviru univerzalnih usluga i/ili za pokrivanje različitih dijelova državnog područja Republike Hrvatske.
 
ZAGREB, 24. veljače 2022. – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavljuje javni poziv vezano za utvrđivanje kakvoće pružanja univerzalnih usluga u elektroničkim komunikacijama. Naime, HAKOM je obvezan promicati interese korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga na različite načine, između ostalog, i putem osiguravanja pristupa univerzalnim uslugama za sve korisnike. Univerzalne usluge predstavljaju osnovne usluge u elektroničkim komunikacijama koje moraju biti dostupne svim krajnjim korisnicima usluga po pristupačnoj cijeni na cijelom području Republike Hrvatske, na temelju razumnog zahtjeva krajnjeg korisnika, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji.

Sukladno članku 22. Zakona o elektroničkim komunikacijama, HAKOM će po isteku trajanja javnog poziva objaviti sva zaprimljena mišljenja, primjedbe i prijedloge, koji se mogu dati do 16. ožujka 2022., zaključno do 12 sati.

Javni poziv - Univerzalne usluge u elektroničkim komunikacijama može se pronaći na internetskim stranicama HAKOM-a (poveznica).
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.