Preskočite na glavni sadržaj
HR
Dokumenti

Mreža nepokretnih komunikacija

Važeća standardna ponuda

  • SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. siječnja 2022.)
  • SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. siječnja 2022.)
  • Ponuda za kolokacijske usluge HT-a za potrebe međupovezivanja (čistopis) (u primjeni od 1. kolovoza 2013.) 
  • Ponuda za kolokacijske usluge HT-a za potrebe međupovezivanja (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. kolovoza 2013.)
  • Troškovnik HT-a za izvođenje radova u izgradnji kolokacijskih prostora za potrebe međusobnog povezivanja (pdf)

Arhiva

Čistopis Evidentirane promjene
Usluga međupovezivanja u nepokretnoj mreži
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 28. prosinca 2021.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 28. prosinca 2021.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. srpnja 2021.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. srpnja 2021.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 3. srpnja 2020.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 3. srpnja 2020.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. siječnja 2020 SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) u primjeni od 1. siječnja 2020.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 15. ožujka 2019.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 15. ožujka 2019.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. ožujka 2018.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. ožujka 2018.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 24. prosinca 2015.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 24. prosinca 2015.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 1. travnja 2015. do 24.12.2015.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 1. travnja 2015. do 24.12.2015.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 01. siječnja 2014.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. siječnja 2014.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 01. kolovoza 2013.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 01. kolovoza 2013.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (čistopis) (u primjeni od 02. srpnja 2013.) SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (evidentirane promjene) (u primjeni od 02. srpnja 2013.)
SP HT-a za usluge međupovezivanja u mreži nepokretnih komunikacija (RIO) (u primjeni od 01. siječnja 2013.) (pdf)  
Ponuda za kolokacijske usluge HT-a za potrebe međupovezivanja (pdf)