Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Najava: Webinar o prostornom planiranju u dijelu elektroničkih komunikacija

Najava: Webinar o prostornom planiranju u dijelu elektroničkih komunikacija
 
U srijedu, 8. rujna 2021. s početkom u 9 sati, stručnjaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) u suradnji s Hrvatskom komorom arhitekata održat će

Webinar o prostornom planiranju u dijelu elektroničkih komunikacija.
Građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture (EKI) koje se namjeravaju graditi moraju biti predviđene/planirane u dokumentima prostornog uređenja. U protivnom, prostorno planski dokumenti mogu biti zapreka prilikom ishođenja potrebnih dozvola za gradnju. U postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja potrebno je pribaviti zahtjeve i mišljenja HAKOM-a kao javnopravnog tijela, kojima se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja EKI-ja u skladu s propisima iz područja elektroničkih komunikacija i u skladu s mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture. Na taj način investitori, koji ulažu u razvoj pokretne ili nepokretne elektroničke komunikacijske mreže, neće imati zapreke prilikom ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti za gradnju. S ciljem rješavanja propusta i nedostataka u prostornim planovima i poboljšavanja njihove izrade te uvjeta i načina planiranja u dijelu koji se odnosi na EKI, HAKOM ukazuje na nužnu primjenu propisa iz područja elektroničkih komunikacija kao obvezu, ne samo ovlaštenih planera već i nositelja planiranja. Stoga je naročito značajna veća odgovornost prilikom poštivanja stručne zastupljenosti u izradi dijela prostornih planova koji obrađuje elektroničke komunikacije, kao i kontinuirano stručno usavršavanje planera u tom području izrade.  

Program:
 
9:00 – 9:05
Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća HAKOM-a / Pozdravni govor
 
9:05 – 9:35
Vladimir Žuti / HAKOM KAO JAVNOPRAVNO TIJELO U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA – PREGLED PROPISA
 
9:35 – 10:05
Stjepan Vodolšak / HAKOM KAO JAVNOPRAVNO TIJELO U PODRUČJU PROSTORNOG PLANIRANJA – DOSADAŠNJA ISKUSTVA
 
10:05 – 10:35 
Gordan Šimac / OSNOVE RADIOPLANIRANJA
 
10:35 – 12:20
DISKUSIJA / sudionici: Vladimir Žuti (HAKOM), Gordan Šimac (HAKOM), Mirela Ćordaš (Odbor za urbanizam HKA) / moderator: Stjepan Vodolšak (HAKOM)
 
Prijaviti se možete ovom POVEZNICOM, s korisničkim podacima za pristup na stranice HKA, nakon čega će na mail stići poveznica za pristup webinaru.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem adrese elektroničke pošte r.loher@arhitekti-hka.hr ili na telefon 01 5508-409.
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.