Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Objavljeno Godišnje izvješće o provedbi Uredbe (EU) 2015/2120 za razdoblje od 1. svibnja 2022. do 30. travnja 2023.

Izvješće obuhvaća pregled aktivnosti HAKOM-a vezano za problematiku na području mrežne neutralnosti, informacije o mjerenju kvalitete usluge pristupa internetu te sveukupno stanje na području mrežne neutralnosti.

ZAGREB, 14. srpnja 2023. - Kao nacionalno regulatorno tijelo odgovorno za provedbu Uredbe (EU) 2015/2120, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavila je sedmo Godišnje izvješće o stanju pristupa otvorenom internetu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. svibnja 2022. do 30. travnja 2023. U Izvješću su opisane mjere koje je HAKOM poduzimao kako bi se osigurao odgovarajući pristup otvorenom internetu. Izvješće je pregled svih aktivnosti HAKOM-a vezano za aktualnu problematiku na području mrežne neutralnosti, informacija o mjerenju kvalitete usluge pristupa internetu te sveukupnog stanja na području mrežne neutralnosti. Izvješće je dostupno na poveznici.

Uredbom (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća (Uredba), donesenom 25. studenoga 2015., utvrđene su mjere vezane uz otvoreni pristup internetu i izmijenjena Direktiva 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama i Uredba (EU) 531/2012 o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama unutar Unije. Cilj Uredbe je „osigurati jednako i nediskriminirajuće postupanje s prometom u pružanju usluga pristupa internetu i povezanih prava krajnjih korisnika“ te „jamčiti nesmetano funkcioniranje internetskog ekosustava kao pokretača inovacija“. HAKOM nadzire ispunjavanje obveza vezano za zaštitu pristupa otvorenom internetu u Republici Hrvatskoj, a godišnje izvješće o nadzoru usklađenosti s predmetnom Uredbom dostavlja se Europskoj komisiji i BEREC-u.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.