Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Odluka o imenovanju HAKOM-a Koordinatorom za digitalne usluge Republike Hrvatske

Akt o digitalnim uslugama počinje se primjenjivati od 17. veljače 2024.  

ZAGREB, 16. veljače 2024. - Dana 15. veljače 2024. Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o imenovanju Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Koordinatorom za digitalne usluge Republike Hrvatske, sukladno članku 49. stavku 2. Uredbe (EU) 2022/2065 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o jedinstvenom tržištu digitalnih usluga i izmjeni Direktive 2000/31/EZ (Akt o digitalnim uslugama). Akt o digitalnim uslugama počinje se primjenjivati od 17. veljače 2024.
 
Akt o digitalnim uslugama predstavlja sveobuhvatan skup novih pravila kojima se uređuju odgovornosti pružatelja digitalnih usluga, a njegov cilj je stvaranje sigurnijeg i pravednijeg internetskog okruženja. Akt o digitalnim uslugama se primjenjuje na sve internetske posrednike i platforme u Uniji, primjerice internetska tržišta, društvene mreže, platforme za razmjenu sadržaja, trgovine aplikacijama te internetske platforme za putovanja i smještaj. Aktom se osigurava jednostavan način prijavljivanja nezakonitog sadržaja, snažnija zaštita osoba pogođenih uznemiravanjem na internetu, transparentnost u pogledu oglašavanja te zabrana određenih vrsta ciljanog oglašavanja, jednostavni mehanizmi za podnošenje pritužbi i pojednostavljene odredbe uvjeta poslovanja.

Koordinator za digitalne usluge ima ključnu ulogu u provedbi Akta na način da koordinira aktivnosti na nacionalnoj razini i surađuje s drugim nacionalnim nadležnim tijelima, Europskim odborom za digitalne usluge i Europskom komisijom. Koordinatoru za digitalne usluge dodijeljene su i istražne i izvršne ovlasti u odnosu na pružatelje usluga posredovanja. Provedba Akta, ovlasti nadležnih nacionalnih tijela te prekršajne sankcije detaljnije će se urediti Zakonom o provedbi Akta o digitalnim uslugama koji je trenutno u postupku donošenja.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.