Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Održan 22. Plenarni sastanak Europske regulatorne grupe za poštanske usluge

Na sastanku se raspravljalo o nacrtu programa rada radnih skupina ERGP-a s posebnim naglaskom na teme iz Srednjoročne strategije (MTS) za razdoblje 2023.—2025.

ZAGREB, 5. srpnja 2022. - U Madridu je 1. srpnja 2022. održan 22. Plenarni sastanak Europske regulatorne grupe za poštanske usluge (The European Regulators Group for Postal Services - ERGP) na kojem su sudjelovali i predstavnici HAKOM-a. Na sastanku se raspravljalo o nacrtu programa rada radnih skupina ERGP za 2023., pri čemu je poseban naglasak stavljen na tri osnovne teme iz predstavljene Srednjoročne strategije (MTS) za razdoblje 2023.—2025., a to su preispitivanje poštanskog sektora i njegovog regulatornog okvira u svjetlu ekološke održivosti i digitalizacije, promicanje konkurentnog jedinstvenog tržišta EU-e u kontekstu porasta e-trgovine i osnaživanje krajnjih korisnika i osiguranje univerzalne usluge orijentirane na korisnika.

Uz navedeno, na održanom sastanu je naglašena potreba za revizijom Poštanske Direktive te je za javnu objavu usvojeno Izvješće PL I 13- Analiza članka 6. Uredbe (EU) 2018/644 o uslugama prekogranične dostave paketa.

Više informacija se može naći na mrežnim stranicama putem poveznice.
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.