Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Označavanje prijamnika za DTV

Proizvođač, njegov ovlašteni zastupnik ili trgovac digitalnih prijamnika, koji stavlja prijamnik na tržište Republike Hrvatske, obvezan je na prijamniku ili omotu za pakiranje (ako postoji), ili u uputama za uporabu prijamnika jasno i razvidno istaknuti tehničke podatke o prijamniku, u skladu s uputom o tehničkim podacima o digitalnom prijamniku, koju utvrđuje HAKOM i objavljuje na svojim internetskim stranicama:

Označavanje prijamnika za digitalnu televiziju