Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Poziv jedinicama lokalne i regionalne samouprave čiji Planovi razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI) nisu ranije sufinancirani

Nastavlja se provedba Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.
 
ZAGREB, 21. rujna 2021.Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti najkasnije do 31. kolovoza 2026., Republika Hrvatska je predvidjela ulaganja u digitalnu povezivost, čime bi se unaprijedio razvoj digitalne infrastrukture za internetske usluge u pokretnoj i nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži u udaljenim i ruralnim područjima koja zaostaju u smislu digitalne uključivosti. Naime, u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama EU-a, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova, a među ostalim predviđena su i ulaganja u digitalnu povezivost. U sklopu investicije „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 799.999.997 kuna. Tim sredstvima omogućit će se sufinanciranje određenog broja projekata razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa jedinica lokalne i regionalne uprave, koji nisu bili sufinancirani u financijskoj perspektivi 2014.-2020., u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava 'Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima'.
 
HAKOM, kao nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NOP) poziva sve zainteresirane jedinice lokalne i regionalne uprave, kod kojih postoji interes za nastavkom implementacije već ranije pripremljenog Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI), da poduzmu korake potrebne za daljnji nastavak aktivnosti. Više informacija dostupno je na poveznici.
 

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.