Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Preporuke o DVB-T i DVB-T2 prijamnicima

HAKOM izdaje dokument „Preporuka o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T i DVB-T2) u Republici Hrvatskoj“ kako bi se osigurao kvalitetan način prijama osnovnih usluga digitalne zemaljske televizije na području Republike Hrvatske.  

HAKOM izdaje dokument Preporuka o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj kao preporuku minimalnih tehničkih zahtjeva koje DVB-T2 prijamnici trebaju zadovoljiti kako bi se u Republici Hrvatskoj osigurala visoka kvaliteta prijama usluga digitalne zemaljske televizije slobodnih za prijam u javnosti (free-to-air).
 
Ova preporuka razvijena je u suradnji HAKOM-a s predstavnicima Agencije za elektroničke medije, mrežnih operatora i operatora multipleksa, javnog i privatnih televizijskih nakladnika te predstavnika akademske zajednice.
 
Očekuje se da će dodjela „druge digitalne dividende“ za usluge u mrežama pokretnih komunikacija u većini država članica EU biti završena do 30. lipnja 2020. godine. Navedena preraspodjela radiofrekvencijskog spektra omogućiti će daljnji razvoj širokopojasnih usluga putem mreža pokretnih komunikacija te će znatno smanjiti raspoloživost tog spektra za digitalnu televiziju.  Kako bi se omogućilo ekonomično odašiljanje TV sadržaja visoke razlučivosti („HD“) u zemaljskim mrežama i olakšao razvoj novih usluga, nužan je prijelaz na učinkovitiji DVB-T2 sustav s H.265/HEVC video kodiranjem. Sustav DVB-T2 nudi, uz usporedive uvjete prijama, veću fleksibilnost te do 50% veći prijenosni kapacitet u odnosu na DVB-T sustav. Početak prelaska usluga digitalne zemaljske televizije slobodnih za prijam u javnosti (free-to-air) s DVB-T na DVB-T2 u Republici Hrvatskoj planira se u 2019. godini.

HAKOM izdaje dokument "Smjernice za provedbu Preporuke o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj"