Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Rasli prihodi i ulaganja na tržištu elektroničkih komunikacija

Ukupni prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija u protekloj godini iznosili su 1.6 milijardi eura, a operatori su nastavili s ulaganjima u mreže pokretnih i nepokretnih komunikacija.

ZAGREB, 16. ožujka 2023. – Na tržištu elektroničkih komunikacija u 2022. nastavljen je trend povećanih ulaganja u nepokretne mreže i mreže pokretnih komunikacija. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ulaganja u mreže vrlo velikog kapaciteta (VHCN) viša su za šest posto, a nastavljen je i trend ulaganja u bazne stanice (BTS) u mrežama pokretnih komunikacija.

Ukupni prihodi na tržištu elektroničkih komunikacija iznosili su 1.6 milijardi eura (12 milijardi kuna), što je povećanje od 3,6 posto. Rasli su prihodi od usluga širokopojasnog pristupa internetu za devet posto, od najma mreže i vodova za pet posto i od naplatne televizije za četiri posto, dok su istovremeno na tržištu telefonskih usluga u nepokretnoj mreži prihodi smanjeni preko devet posto.

U četvrtom tromjesečju 2022. nastavljena je migracija korisnika na svjetlovodnu tehnologiju što je utjecalo na rast takvih priključaka za 27,5 posto u godini dana. U istom  razdoblju ukupan podatkovni promet putem nepokretnih i pokretnih mreža u prosjeku je rastao za 15,7 posto. Udio korisnika širokopojasnih priključaka s brzinom većom od 100Mbit/ također je rastao i iznosi 35,7 posto.

Strani državljani su u posljednjem tromjesečju 2022. godine potrošili preko 95 milijuna roaming minuta razgovara, što je, u odnosu na isto razdoblje 2021., rast od 8,9  posto. Broj poslanih SMS i MMS poruka, znatno je niži u odnosu na lani (pad od 21,6 posto odnosno 27,7 posto).

U posljednjem tromjesečju 62,3 posto kućanstava koristilo je neki oblik naplatne televizije i nastavljen je trend rasta prihoda od ove usluge. Uspoređujući prethodnu godinu, ukupni prihodi od usluga televizije povećali su se za 4,3 posto. Od usluga naplatne televizije i dalje je najzastupljenija televizija na internetskom protokolu (IPTV) s više od 52 posto priključaka.

Na tržištu telefonskih usluga u nepokretnoj mreži nastavljen je trend smanjenja broja korisnika, ukupnih prihoda i odlaznog prometa. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, broj korisnika manji je za 1,8 posto, ukupni odlazni promet operatora niži je za 22,5 posto, a ukupni prihod za 9,4 posto.

Podatci o tržištu elektroničkih komunikacija dostupni su na internetskoj stranici Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) na poveznici

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.