Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnici

U suradnji HAKOM-a i FER-a održan okrugli stol na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“

HAKOM je u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER-om) u Zagrebu, 29. studenoga 2017. organizirao okrugli stol na temu „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“, koji je okupio predstavnike udruga za osobe s invaliditetom, Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, operatora i drugih institucija. Cilj okruglog stola bio je dati osvrt na položaj osoba s invaliditetom kao korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga te ponuditi smjernice za daljnja poboljšanja.

Ovakve sastanke HAKOM će u budućem razdoblju organizirati najmanje jednom godišnje kako bi se na njima raspravio doseg uključenosti osoba s invaliditetom u usluge digitalnog društva, dali prijedlozi i smjernice za poboljšanja, kao i poboljšala moguća koordinacija zajedničkih aktivnosti udruga, operatora i HAKOM-a. Isto tako, u narednom razdoblju HAKOM će svoje mrežne stranice u potpunosti prilagoditi, sukladno smjernicama za pristupačnost sadržaja internetskih sadržaja (Web Content Accessibility Guidelines) te ih učiniti oglednim primjerom kako bi pristupačna web stranica tijela javne vlasti trebala izgledati.
 

Zaključci sa skupa OSI u digitalnom društvu održanog 29. studenog 2017.

Zaključci sa skupa i okruglog stola „Osobe s invaliditetom u digitalnom društvu“, održanog 29. studenog 2017. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), a u organizaciji Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) i FER-a:
 
  • Ispraviti naziv „poremećaj“ u „teškoća“ u okviru Kviza na sjedištu weba HAKOM-a (ovo je već provedeno u djelo i naziv „poremećaj“ je uklonjen sa web i mobilne verzija Kviza);
  • Na prodajnim mjestima operatora povećati pristupačnost informacija o cijeni i performansama izloženih uređaja:
  • Na prodajnim mjestima operatora s otežanim prilazom implementirati zvono za pomoć kod ulaska u prostor osoba s invaliditetom ili drugih osobama (npr. roditelji s kolicima, osobe starije dobi, djeca i sl.);
  • Definirati model komunikacije operatora s tumačem znakovnog jezika koji bi se mogao primijeniti kod pojedinih operatora
  • Predstavnici osoba s invaliditetom/udruge/centri formulirati svoje potrebe s obzirom na elektroničke komunikacije (dostaviti HAKOM-u te FER-u na znanje)
  • Operatori trebaju odrediti odgovorne osobe za komunikaciju i upite vezano uz osobe sa složenim komunikacijskim potrebama

Navedene aktivnosti po prethodnim točkama treba implementirati u prvoj polovini 2018. godine, pri čemu bi se drugi sastanak predstavnika OSI, operatora i regulatora te svih ostalih zainteresiranih za ovu temu održao sredinom 2018. godine.