Preskočite na glavni sadržaj
HR
Korisnički kutak

Uzajamna pomoć, upravna suradnja i razmjena informacija među državama članicama (ICSMS)

Ispravna primjena zakonodavstva EU-a ovisi o nesmetanoj upravnoj suradnji u cilju osiguranja  ujednačene i učinkovite provedbe zakonodavstva EU-a u svim državama članicama. Iako je tehničkim usklađivanjem stvoreno jedinstveno tržište na kojem se proizvodi kreću preko nacionalnih granica, nadzor tržišta izvršava se na nacionalnoj osnovi. Stoga je potrebno koristiti mehanizme upravne suradnje između nacionalnih tijela za nadzor tržišta u cilju razvoja učinkovitosti nadzora, smanjenja učinka koji nastaje zbog različitih praksi nadzora i smanjenja nacionalnih aktivnosti nadzora koje se preklapaju. Jedan takav informatički alat kojim se osigurava  sveobuhvatna komunikacijska platforma između svih tijela za nadzor tržišta je ICSMS (informacijski i komunikacijski sustav za nadzor tržišta).

ICSMS je sustav kojim države članice EU razmjenjuju informacije o poduzetim mjerama i aktivnostima nadzora nad tržištem proizvoda koje nadziru sukladno svojim ovlastima. Njime se omogućuje brza i učinkovita razmjena informacija o nesukladnim proizvodima (rezultatima ispitivanja, identifikacijski podacima o proizvodima, fotografijama, informacijama o gospodarskim subjektima, procjenama rizika, informacijama o nesrećama, informacijama o mjerama koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta itd.) između nadležnih tijela. ICSMS nije ograničen samo na nesukladne proizvode, nego se njime pružaju informacije i o svim proizvodima koje su provjerila nadležna tijela, čak i ako rezultat provjera nije pronalaženje nesukladnosti.

ICSMS se sastoji od unutarnjeg dijela (koji je dostupan samo tijelima za nadzor tržišta) i javnog dijela koji je namijenjen potrošačima, korisnicima i proizvođačima. Informacije vidljive javnosti uključuju samo podatke koji upućuju na proizvod i njegovu nesukladnost, ali ne i na interne dokumente ( poput informacija koje su razmijenili nadležno tijelo i uvoznik/proizvođač).

Na niže navedenoj poveznici može se direktno pristupiti ICSMS sustavu:
 
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/