Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

19.10.2017.

Stručnjaci HAKOM-a u Madridu na radionici u organizaciji Europske komisije

Cilj radionice je postizanje što boljih rezultata pojedinih zemalja članica u ostvarenju ciljeva Digitalne Agende 2020. te strateških ciljeva razvoja širokopojasne infrastrukture.
Pročitajte više
19.10.2017.

U Briselu održan 5. ˝BEREC-ov Stakeholder Forum˝

Na Forumu je predstavljen nacrt radnog programa BEREC-a za 2018. te je u okviru dvije panel rasprave raspravljano o najboljim regulatornim pristupima za promicanje novih modela ulaganja te ravnoteži između potrebe za zaštitom korisnika i poticanju inovacija. 
Pročitajte više
18.10.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci održali prezentaciju za predstavnike Šibensko-kninske županije o mogućnosti pokretanja projekta razvoja širokopojasne infrastrukture

Na radnom sastanku u Zagrebu održana je prezentacija za predstavnike Šibensko-kninske županije o mogućnosti pokretanja projekta razvoja širokopojasne infrastrukture na području županije prema Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, koji se financira i bespovratnim sredstvima iz fondova EU.
Pročitajte više
18.10.2017.

HAKOM u Budimpešti na sedmom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)

Pregovori između susjednih država su gotovo završeni te će se do kraja godine potpisati okvirni sporazum i bilateralni sporazumi s raspodjelom kanala po državama.  
Pročitajte više
17.10.2017.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine NGN

Radna skupina bavi se temama koje se tiču razvoja mreže nove generacije te izazovima koji iz toga proizlaze.  
Pročitajte više
17.10.2017.

HAKOM na sastanku radne skupine za mrežnu neutralnost u Briselu

Najvažnije teme sastanka su priprema dokumentacije za izradu alata za provjeru kvalitete usluge širokopojasnog pristupa internetu, pregled slučajeva i problemi provedbe TSM uredbe te mogućih kršenja iste u državama članicama EU. 
Pročitajte više
16.10.2017.

Godišnje izvješće o radu HAKOM-a za 2016. raspravljeno na 5. sjednici Hrvatskog sabora

Zastupnici su, nakon izlaganja predsjednika Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražena Lučića, raspravljali o izvješću, a o istom će se glasovati kada se steknu uvjeti.  
Pročitajte više
16.10.2017.

HAKOM na međunarodnom sastanku regulatornih tijela i institucija iz jugoistočne Europe zaduženih za implementaciju i provedbu Direktive 2014/53/EU (RED)

Cilj ovog sastanka je analizirati aktualna pitanja vezano uz provedbu Direktive 2014/53/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstva država članica na tržištu radijskih uređaja.  
Pročitajte više
16.10.2017.

Hrvatski sabor prihvatio konačni Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu

Novi Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, pojednostavit će proceduru zaštite prava putnika. 
Pročitajte više
13.10.2017.

HAKOM u Briselu na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga

Cilj sastanka radne skupine je razmjena iskustva regulatornih tijela o provedbi novih pravila za EU roaming i usporedba postupanja operatora prilikom formiranja tarifa za krajnje korisnike vezano za roaming. 
Pročitajte više
13.10.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci sudjelovali na multilateralnom sastanku u Rimu na temu smetnja uzrokovanih radom talijanskih radijskih postaja

Na sastanku se razgovaralo i o rješavanju otvorenih koordinacijskih zahtjeva u VHF pojasu II i pojasu III između administracije Italije i Hrvatske.  
Pročitajte više
12.10.2017.

HAKOM na drugoj Međunarodnoj konferenciji transportnog prava i prava osiguranja - INTRANSLAW Zagreb 2017

HAKOM-ovi stručnjaci na konferenciji su održali izlaganja na teme „Vertikalna integracija u željeznici pro et contra“ i „Liberalizacija željezničkog teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj“.  
Pročitajte više
12.10.2017.

Započela Svjetska konferencija o razvoju telekomunikacija (WTDC-17)

Međunarodna telekomunikacijska zajednica (ITU) organizira Svjetsku konferenciju o razvoju telekomunikacija (WTDC -17) koja se održava u razdoblju od 9. do 20. listopada 2017. u Buenos Airesu na temu ICT sektora kao temelja za ostvarivanje ciljeva održivog razvoja. Svjetska konferencija o razvoju telekomunikacija (WTDC) održava se jednom u četiri godine i služi kao priprema za Konferenciju opunomoćenika Svjetske telekomunikacijske zajednice (PP), glavnu konferenciju svih ITU članica na kojoj se odlučuje o budućoj ulozi organizacije u razvoju informatičkih i komunikacijskih tehnologija (ICT). Predstavnik RH na ovom skupu je pomoćnik ravnatelja HAKOM-a Marko Čavlović, dipl. oec.   
Pročitajte više
11.10.2017.

HAKOM na peer review sastanku u sklopu SKILLS+ projekta

Cilj peer review sastanka je prijateljska evaluacija stanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) na određenom području bez posebnog znanstvenog pristupa. Prijateljska evaluacija se odvija u cilju poticanja zajedničkog učenja i prijenosa najboljih praksi.
Pročitajte više
11.10.2017.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo Vijeća EU u Briselu

Na sastanku se raspravlja o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o BEREC-u. 
Pročitajte više
10.10.2017.

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora dao je pozitivno mišljenje na Godišnje izvješće HAKOM-a za 2016.

O Godišnjem izvješću HAKOM-a  raspravljat će se i glasovati u Hrvatskom saboru. 
Pročitajte više
10.10.2017.

HAKOM na sastanku SEETO radne grupe u Baru u Crnoj Gori

U Baru se održava 28. sastanak SEETO radne grupe, na kojem sudjeluju predstavnici Odjela željezničkih usluga HAKOM-a.  
Pročitajte više
10.10.2017.

HAKOM na Danu karijera Fakulteta prometnih znanosti

Fakultet prometnih znanosti, nakon Dana Fakulteta, u utorak 10. listopada 2017., obilježava Dan karijera Fakulteta prometnih znanosti u cilju predstavljanja rada budućim studentima i mogućnosti zapošljavanja trenutnim studentima.  
Pročitajte više
09.10.2017.

HAKOM je domaćin 89. sastanka radne skupine za gospodarenje radiofrekvencijskim spektrom (WGFM)

Na sastanku u Zagrebu predstavnici država članica CEPT-a i proizvođača opreme raspravljaju o pokretnim, nepokretnim, satelitskim, brodskim i kratkodometnim (SRD) komunikacijama, frekvencijama za bespilotne letjelice i M2M komunikacijama. 
Pročitajte više
09.10.2017.

Obilježavanje Svjetskog dana pošte i dana HP-Hrvatske pošte d.d.

Ovog tjedna obilježavaju se dva važna poštanska dana. Svjetski dan pošte, u spomen na osnivanje Svjetske poštanske unije (Universal Postal Union – UPU) 1874., slavi se svake godine 9. listopada, a Dan Hrvatske pošte obilježava se 10. listopada.  
Pročitajte više