Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

06.10.2017.

HAKOM: Potpisan sporazum kojim se usklađuje frekvencijski spektar za radiodifuziju na regionalnoj razini

Pregovori između susjednih država zaključeni su potpisivanjem sporazuma kojim se usklađuje frekvencijski spektar za radiodifuziju na regionalnoj razini na području Jadranskog i Jonskog mora. Potpisivanjem ovog sporazuma ispunjen je jedan od preduvjeta koji su potrebni za oslobađanje spektra druge digitalne dividende. 
Pročitajte više
06.10.2017.

HAKOM na trećoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

Na sjednici, koja je održana u Bukureštu, glavne teme bile su vezane uz dogovor oko daljnjih koraka za važne dokumente poput srednjoročne strategije BEREC-a za razdoblje 2018. – 2020., godišnjem programu rada BEREC-a za 2018., dokumentu koji služi kao pomoć u boljoj implementaciji BEREC-ovih smjernica o mrežnoj neutralnosti te daljnja rasprava o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije  
Pročitajte više
06.10.2017.

HAKOM na sastanku radne skupine RMMS u Briselu

Sastanak radne skupine Europske komisije na temu prikupljanja podataka o željezničkom tržištu, na kojem je sudjelovao i HAKOM, održan je u Briselu. 
Pročitajte više
05.10.2017.

HAKOM i ove godine sudjeluje na konferenciji ˝10. Dani inženjera elektrotehnike˝ u Puli

Organizator konferencije je Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, a HAKOM-ovi stručnjaci izlagat će na temu ˝Pregled propisa u području elektroničkih komunikacija˝. 
Pročitajte više
04.10.2017.

HAKOM na međudržavnom sastanku u Tivtu u svezi primjene digitalne dividende

Pregovori između susjednih država zaključeni su potpisivanjem sporazuma kojim se usklađuje frekvencijski spektar za radiodifuziju na regionalnoj razini na području Jadranskog  i Jonskog mora. 
Pročitajte više
04.10.2017.

HAKOM na sastanku europske radne skupine NaN – PT NPS u Lisabonu

Ova se radna skupina unutar Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) bavi problematikom prijenosa broja u promjene operatora. 
Pročitajte više
03.10.2017.

HAKOM na okruglom stolu u Briselu u organizaciji PEER-a

Partnerstvo za provedbu europskih prava (PEER) inicijativa je europskih energetskih regulatora za poboljšanje provedbe prava europskih potrošača kroz međudržavnu suradnju na razini EU
Pročitajte više
02.10.2017.

Predstavnik HAKOM-a održao radionicu o jedinstvenom digitalnom tržištu i novom regulatornom okviru za predstavnike hrvatskog jezičnog odjela pri Europskoj komisiji u Briselu i Luksemburgu

Pomoćnik ravnatelja HAKOM-a Marko Čavlović, dipl. oec., održao je za predstavnike hrvatskog jezičnog odjela pri Europskoj komisiji u Briselu i Luksemburgu radionicu/trening o jedinstvenom digitalnom tržištu i novom regulatornom okviru te najnovije zakonodavne prijedloge prikazao iz hrvatske perspektive 
Pročitajte više
02.10.2017.

U Gospiću održan okrugli stol na temu ˝Širokopojasni pristup internetu i razvoj pametnih gradova kao pretpostavka razvoja ruralnih sredina˝

U radu okruglog stola, kao moderator, sudjelovao je i ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) mr. sc. Mario Weber. 
Pročitajte više
29.09.2017.

HAKOM na sastanku radne skupine WGSE

Radna skupina je na europskoj razini zadužena za izradu tehničke podloge korištenja i dijeljenja radiofrekvencijskog spektra između različitih radiokomunikacijskih službi 
Pročitajte više
28.09.2017.

Predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić posjetio Hrvatsko nacionalno vijeće Crne Gore

Predsjednik Vijeća HAKOM-a susreo se s predsjednikom Hrvatskog nacionalnog vijeća Zvonimirom Dekovićem, koji ga je upoznao s poviješću i aktivnostima ove hrvatske nacionalne zajednice. 
Pročitajte više
28.09.2017.

HAKOM na 11. COMBIS konferenciji u Šibeniku

Cilj konferencije je potaknuti raspravu o budućnosti tehnologije i izazovima u procesu razvoja naprednih rješenja i usluga.  
Pročitajte više
27.09.2017.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Na sastanku se nastavlja rasprava o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija koja će zamijeniti četiri trenutno važeće direktive. 
Pročitajte više
26.09.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci na 24. Festivalu informatičkih dostignuća – INFOFEST

U sklopu INFOFEST-a održana je i 15. Međunarodna konferencija o regulatornoj djelatnosti u sektoru elektroničkih komunikacija, na kojoj su stručnjaci HAKOM-a predstavili neke aktualne teme na panel raspravama  
Pročitajte više
26.09.2017.

Vijeće HAKOM-a donijelo Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o potvrdi i naknadi za pravo puta

Pravilnik je 22. rujna objavljen u ˝Narodnim novinama˝, a odredbe iz istog stupaju na snagu osmog dana od dana objave. 
Pročitajte više
25.09.2017.

HAKOM na 25. međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "SoftCOM 2017" u Splitu

HAKOM je i ove godine aktivno sudjelovao na konferenciji SoftCOM 
Pročitajte više
22.09.2017.

Stručnjaci HAKOM-a u Murskom Središću održali predavanje na temu zaštite korisnika u elektroničkim komunikacijama

Edukacije i informiranja korisnika o njihovim pravima HAKOM sustavno provodi u sklopu svojih redovnih aktivnosti.   
Pročitajte više
22.09.2017.

HAKOM na sastanku COCOM-ove radne skupine NBP/5G

Sastanak radne skupine za razmjenu iskustava vezanih uz nacionalne planove za širokopojasni pristup internetu i razvoj 5G mreža održan je u četvrtak u Briselu. 
Pročitajte više
21.09.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci na 48. sastanku radne grupe WG FM PT22

Radna grupa zadužena je za rješavanje problematike kontrole i nadzora radiofrekvencijskog spektra, kao i pisanje prijedloga međunarodnih preporuka te za razvoj zajedničkih mjernih tehnika i procedura za nadzor radiofrekvencijskog spektra. 
Pročitajte više
20.09.2017.

HAKOM na sastanku ERGP-ove radne skupine

Tema sastanka je regulacija cijena pristupa poštanskoj mreži davatelja univerzalnih usluga, a na sastanku se raspravlja o nacrtu dokumenta koji se izrađuje u okviru ove skupine.  
Pročitajte više