Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

07.03.2017.

HAKOM na sastanku Nacionalnih tijela za provedbu Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu

U Briselu je održan sastanak NEB-ova (National Enforcement Bodies), nacionalnih tijela za provedbu Uredbe EZ. br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, na kojem je sudjelovao i HAKOM. 
Pročitajte više
07.03.2017.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Tema sastanka Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo bila je Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija.  
Pročitajte više
06.03.2017.

Objavljen pokazatelj DESI za 2017.

DESI 2017. za Hrvatsku iznosi 0,43 i time se Hrvatska smjestila na 24. mjesto od 28 zemalja članica Europske unije. U odnosu na ranija razdoblja napredak postoji, ali za značajnija poboljšanja nužna je sinergija različitih sektora i politika koji čine digitalno gospodarstvo i utječu na razvoj digitalnog gospodarstva.  
Pročitajte više
02.03.2017.

HAKOM: Na tržištu elektroničkih komunikacija veća ulaganja i prihodi u odnosu na prethodnu godinu

Na tržištu elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj operatori su u 2016. uložili više nego u 2015. Rasli su i prihodi i to u svim segmentima s naglaskom na širokopojasni pristup internetu.  
Pročitajte više
01.03.2017.

HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo te radne skupine za poštanske usluge

Tema sastanka Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo bila je Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o privatnosti i zaštiti osobnih podataka u elektroničkim komunikacijama. Radna skupina zadužena za poštanske usluge raspravljat će na temu Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa.  
Pročitajte više
01.03.2017.

HAKOM nastavlja s unaprjeđenjem internetskih usluga za građane: U rad puštena nova aplikacija ˝e-pravo puta˝

U sklopu vlastitog programa razvoja elektroničkog poslovanja pod nazivom ˝e-Agencija˝, HAKOM je pustio u rad novu aplikaciju ˝e-pravo puta˝. Time je nastavljena poslovna politika približavanja korisnicima i omogućavanja bržih i jeftinijih načina pribavljanja određenih dokumenata.  
Pročitajte više
28.02.2017.

HAKOM: Nastavljeni pozitivni pomaci u prijevozu robe željeznicom

Ukupna količina prevezene robe željeznicom veća je za 22 posto u odnosu na prethodno tromjesečje. 
Pročitajte više
27.02.2017.

HAKOM na 22. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama – Mobile World Congress (MWC) 2017

HAKOM sudjeluje na 22. Svjetskom kongresu o pokretnim telekomunikacijama – Mobile World Congress (MWC) 2017, koji se od 26. veljače do 2. ožujka održava u Barceloni.  
Pročitajte više
27.02.2017.

HAKOM: Na tržištu poštanskih usluga nastavljen trend rasta

Pojačane aktivnosti na tržištu poštanskih usluga u zadnjem tromjesečju 2016. utjecale su na rast ukupnog broja usluga i prihoda.  
Pročitajte više
24.02.2017.

HAKOM na prvoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

Na sjednici, koja je održana u Parizu, glavne teme činile su radionica i rasprava o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije kao i rasprava o smjernicama koje BEREC treba izraditi vezano uz implementaciju roaming uredbe koja bi trebala stupiti na snagu 15. lipnja ove godine 
Pročitajte više
23.02.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Predavanje je održano za roditelje učenika šestih razreda OŠ Stenjevec u Zagrebu s ciljem  davanja potrebnih informacija roditeljima o odgovornom ponašanju djece prilikom uporabe mrežnih tehnologija, u trenutku kada se djeca njima počinju samostalno koristiti bez stalnoga nadzora odraslih. 
Pročitajte više
22.02.2017.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Tema sastanka radne skupine bila je Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija.  
Pročitajte više
17.02.2017.

Predstavnici HAKOM-a imenovani u Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost

Vlada RH imenovala je predsjednika Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražena Lučića za člana, a ravnatelja mr. sc. Maria Webera za zamjenika člana Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost. 
Pročitajte više
16.02.2017.

Izmjene i dopune Statuta HAKOM-a

Izmjene i dopune Statuta HAKOM-a donijelo je Vijeće HAKOM-a, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a iste su stupile na snagu 16. veljače. 
Pročitajte više
15.02.2017.

HAKOM na sastanku Stručne radne skupine za mrežnu neutralnost

Glavna tema sastanka je rad stručne skupine u 2017., s naglaskom na način implementacije TSM uredbe u zemljama članicama EU.  
Pročitajte više
13.02.2017.

HAKOM na sastanku radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Tema sastanka Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo je Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija 
Pročitajte više
10.02.2017.

HAKOM započeo s programom edukacije za roditelje na temu zaštite djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Predavanja i radionice koje HAKOM-ovi stručnjaci namjeravaju održati u narednom razdoblju trebali bi pomoći sustavnom obrazovanju djece osnovnoškolskog uzrasta te ponuditi potrebne informacije njihovim roditeljima o odgovornom ponašanju prilikom uporabe mrežnih tehnologija. 
Pročitajte više
10.02.2017.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir

Sastanak se održava radi preliminarne analize prijedloga nove Uredbe o zaštiti privatnosti u elektroničkim komunikacijama, tzv. Uredbe o e- privatnosti, koju je Europska komisija uputila u zakonodavnu proceduru početkom godine.  
Pročitajte više
09.02.2017.

HAKOM-ov doprinos na temu ˝Medijska pismenost za odgovorno društvo˝

Okrugli stol na temu „Medijska pismenost za odgovorno društvo“ održan je u Zagrebu u organizaciji Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu i Agencije za elektroničke medije. 
Pročitajte više
09.02.2017.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG

Sastanak radne skupine RF EWG, koja djeluje pri europskom regulatornom tijelu za elektroničke komunikacije BEREC-u, održava se u Briselu. 
Pročitajte više