Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

28.03.2017.

HAKOM na sastanku radne skupine ERGP-a

HAKOM sudjeluje na sastanku radne skupine „Cross-border parcels delivery“ Europskog udruženja poštanskih regulatora ERGP-a (European Regulators Group for Postal Services) koja se bavi pitanjima prekograničnog prometa paketa na tržištima poštanskih usluga zemalja članica EU. 
Pročitajte više
27.03.2017.

HAKOM na konferenciji o elektroničkom poslovanju ˝e-biz 2017˝

U panel raspravi na temu „Digitalna transformacija“ sudjelovao je zamjenik predsjednika Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) Domagoj Jurjević, dipl. oec. 
Pročitajte više
24.03.2017.

HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)

COCOM odbor je forum dijaloga između Europske komisije (EK) i država članica EU o pitanjima u kojima EK ima delegirane zakonodavne ovlasti, a prije čijeg donošenja se mora savjetovati sa stručnjacima država članica.
Pročitajte više
24.03.2017.

HAKOM-ovi stručnjaci održali predavanje o zaštiti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija

Predavanje je u prostorijama Dječje knjižnice "M2" održano za učenike četvrtih razreda OŠ Ivan Goran Kovačić u Zagrebu.  
Pročitajte više
24.03.2017.

HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu

Dvodnevni sastanak savjetodavnog tijela Europske komisije, koje razmatra postupanja i praksu iz područja tržišta željezničkih usluga radi usklađivanja istih na razini Europske unije, održan je u Briselu. 
Pročitajte više
23.03.2017.

HAKOM na sjednici Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora

Na sjednici Odbora Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti (HAKOM) predstavljali su predsjednik Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražen Lučić i zamjenik predsjednika Vijeća Domagoj Jurjević, dipl. oec. 
Pročitajte više
23.03.2017.

HAKOM na sastanku radne grupe Europskog udruženja poštanskih regulatora

Cilj sastanka radne grupe je razmjena iskustava između regulatornih tijela iz zemalja članica EU, sa svrhom što bolje regulacije pristupa poštanskoj mreži davatelja univerzalne usluge.  
Pročitajte više
22.03.2017.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Tema sastanka radne skupine je Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija.  
Pročitajte više
21.03.2017.

HAKOM na multilateralnom sastanku o primjeni digitalne dividende

Pregovori između susjednih država pridonijet će procesu međunarodnog usklađivanja frekvencija potrebnih za prelazak na novi standard kodiranja i odašiljanja digitalne televizije te osiguravanju dodatnog radiofrekvencijskog spektra za pružanje širokopojasnih usluga u mrežama pokretnih komunikacija.  
Pročitajte više
20.03.2017.

HAKOM na plenarnoj sjednici EMERG-a

HAKOM sudjeluje na plenarnoj sjednici EMERG-a koja se ovog ponedjeljka, 20. ožujka 2017., održava u Rimu.  
Pročitajte više
17.03.2017.

Otvorena javna rasprava o prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za obavljanje poslova HAKOM-a za 2017.

Riječ je o pravilniku kojim se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a iz područja elektroničkih komunikacija, pošte i željeznica, a javna rasprava traje do 3. travnja 2017. 
Pročitajte više
16.03.2017.

Vlada RH dala prethodnu suglasnost na Godišnji program rada te Godišnji financijski plan HAKOM-a za 2017.

Za oba dokumenta prethodno je, u srpnju 2016., provedena javna rasprava.  
Pročitajte više
15.03.2017.

Održan četvrti ˝HAKOM-ov dan tržišta˝, godišnji skup o stanju regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih i željezničkih usluga

Znatan porast ulaganja u suvremene mreže elektroničkih komunikacija te u željezničku infrastrukturu, kao i porast prihoda na tržištu poštanskih usluga, prije svega zbog e-trgovine, je dobar temelj za bitno poboljšanje položaja gospodarstva Republike Hrvatske na jedinstvenom digitalnom tržištu EU, istaknuto je tijekom skupa.  
Pročitajte više
14.03.2017.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine RF EWG

Sastanak radne skupine RF EWG, koja djeluje pri europskom regulatornom tijelu za elektroničke komunikacije BEREC-u, održava se u Briselu.  
Pročitajte više
14.03.2017.

HAKOM na sastanku projektnog tima za žurne službe

Na sastanku se raspravlja o načinu rješavanja problema transnacionalnih hitnih poziva, učinkovitosti uporabe lokacijskih podataka prilikom pozivanja žurnih službi iz pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža, kao i o pružanju informacija o lokaciji pozivatelja žurnih službi u slučaju pozivanja iz privatnih mreža. 
Pročitajte više
13.03.2017.

HAKOM: Obavijest za nositelje projekata

HAKOM kao nositelj Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) objavljuje obavijest za nositelje projekata temeljene na ONP-u. 
Pročitajte više
10.03.2017.

Predstavnici makedonskog regulatornog tijela AEK-a u posjetu HAKOM-u

Predstavnici makedonskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije (AEK) u dvodnevnom su posjetu HAKOM-u radi razmjene iskustava u području zaštite korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga. 
Pročitajte više
09.03.2017.

HAKOM na petom sastanku foruma o primjeni digitalne dividende u južnoj Europi (SEDDIF-a)

Rezultati rada foruma i pregovora između susjednih država pridonijet će procesu međunarodnog usklađivanja frekvencija potrebnih za prelazak na novi standard kodiranja i odašiljanja digitalne televizije te osiguravanju dodatnog radiofrekvencijskog spektra za pružanje širokopojasnih usluga u mrežama pokretnih komunikacija.  
Pročitajte više
09.03.2017.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne grupe za regulatorni okvir

Na sastanku su analizirani nacrti detaljnog očitovanja BEREC-a o pojedinim aspektima novog regulatornog okvira, koji se nalazi u zakonodavnom postupku. 
Pročitajte više
08.03.2017.

HAKOM na sastanku BEREC-ove stručne radne skupine za područje međunarodnog roaminga

Cilj sastanka je izrada smjernica o načinu implementacije novog regulatornog okvira, koji će u konačnici dovesti do ukidanja dodatnih maloprodajnih roaming naknada, a koji treba stupiti na snagu 15. lipnja 2017. 
Pročitajte više