Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

17.01.2017.

Uskoro nova pravila za e-trgovinu: Sigurnija kupnja, niže cijene dostave paketa i smanjeno geoblokiranje

Nacrtom Uredbe o prekograničnoj dostavi paketa i Uredbe o geoblokiranju i drugim oblicima diskriminacije potrošača EK predlaže nova pravila za e-trgovinu s obzirom da je tržište dostave paketa prepoznato kao vrlo kompetitivno, inovativno i brzorastuće, a sve kako bi se pomoglo korisnicima i tvrtkama da iskoriste sve prednosti jedinstvenog tržišta EU.  
Pročitajte više
16.01.2017.

Delegacija portugalskog regulatornog tijela za elektroničke komunikacije u posjetu HAKOM-u

S kolegama iz Portugala HAKOM njeguje dugogodišnju uspješnu suradnju, koja se ogleda kroz razmjenu iskustava, prvenstveno u području regulacije tržišta elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga.
Pročitajte više
13.01.2017.

HAKOM na sastancima Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Na sastancima se, između ostalog, raspravljalo i o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 531/2012 u svezi pravila na veleprodajnom roaming tržištu. Donošenje ove uredbe nužan je preduvjet za potpuno ukidanje dodatnih maloprodajnih naknada za uslugu roaminga, do čega bi trebalo doći u lipnju 2017. 
Pročitajte više
13.01.2017.

HAKOM na sastanku BEREC-ove radne skupine

Sastanak radne grupe International Roaming/Mobile na temu problematike radiofrekvencijskog spektra i pokrivanja mreža pokretnih komunikacija održan je u Briselu. 
Pročitajte više
29.12.2016.

HAKOM: Od 1. siječnja vrijede nova prava korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga

Prvi dani siječnja donose nova korisnička prava i obveze za operatore. Korisnici više neće trebati podnositi prigovor operatoru za umanjenje računa zbog kvara u odgovornosti operatora jer će operator biti dužan samostalno korisniku na izbor ponuditi umanjenje mjesečne naknade ili obeštećenje korisnika na drugi način s datumom izdavanja računa. Povećana je i minimalna brzina pristupa internetu s 50 posto na 70 posto maksimalno ugovorene brzine za sve ugovorene usluge nakon 1. siječnja 2017.
Pročitajte više
23.12.2016.

Novi HAKOM-ov informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga

HAKOM će u subotu putem dnevnog tiska distribuirati informativni letak za korisnike javnih elektroničkih komunikacijskih usluga kako bi ih i na ovaj način upoznao s pravima i obvezama, posebno vezano za sklapanje i raskid pretplatničkih ugovora te s mogućnostima kontrole potrošnje i zaštite od neželjenih iznosa računa.  
Pročitajte više
19.12.2016.

HAKOM poziva na oprez: Nova vrsta pokušaja prijevare korisnika

Korisnicima se slanjem SMS poruka, u predblagdansko vrijeme, obećavaju različiti dobitci ili pokloni, a riječ je o pokušaju prijevare. Uzvraćanje propuštenih poziva ili odgovaranje na poruke s nepoznatog broja može uzrokovati nekontrolirane troškove.  
Pročitajte više
19.12.2016.

Dodijeljena HAKOM-ova nagrada ˝Antun Carić˝

Godišnja nagrada ˝Antun Carić˝, dodjeljuje se za javno objavljeni ili javno predstavljeni znanstveni ili stručni rad iz djelokruga HAKOM-a. 
Pročitajte više
16.12.2016.

HAKOM na radionici EMERG-a o mrežnoj neutralnosti

Dvodnevna radionica održana je u Rimu u organizaciji talijanskog regulatornog tijela AGCOM-a i EU.
Pročitajte više
15.12.2016.

HAKOM na sastanku radne grupe IRG-Rail-a

U Beču je održan sastanak Radne grupe IRG-Rail-a, zadužene za praćenje stanja na tržištu, na temu objave prikupljenih podataka o tržištu za 2015.
Pročitajte više
15.12.2016.

HAKOM putem dnevnog tiska distribuirao informativni letak za korisnike poštanskih usluga

Korisnici su i  na ovaj način upoznati s pravima i obvezama prilikom korištenja poštanskih usluga te s načinom podnošenja prigovora davatelju poštanskih usluga.
Pročitajte više
14.12.2016.

Stručnjaci HAKOM-a na Svjetskom radiokomunikacijskom seminaru WRS-16

U sklopu seminara obrađuju se teme u svezi uporabe radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita te provedbe odredbi Radijskih propisa (Radio Regulations) ITU-a. 
Pročitajte više
14.12.2016.

HAKOM na radionici u organizaciji Europske komisije i DG CONNECT-a

Druga radionica Europske komisije i DG CONNECT-a u svezi savjetovanja o projektu “Mapping of Broadband Services in Europe” (SMART 2014/0016) održana je u Briselu.
Pročitajte više
13.12.2016.

HAKOM na sastanku Odbora za komunikacije (COCOM-a)

Na sastanku COCOM odbora članovi su glasali o Prijedlogu provedbene uredbe o mjerilima pravedne uporabe u roamingu te održivosti. Nakon glasanja predsjedništvo je utvrdilo kako Odbor nije usvojio niti pozitivno niti negativno mišljenje.
Pročitajte više
13.12.2016.

HAKOM na završnoj ovogodišnjoj Plenarnoj sjednici BEREC-a

Na plenarnoj sjednici izglasano je BEREC-ovo mišljenje o prijedlogu Europske komisije o reviziji regulatornog okvira za elektroničke komunikacije.
Pročitajte više
09.12.2016.

HAKOM na 3. Europskom danu željezničkog teretnog prijevoza

U organizaciji Europske komisije i organizacije europskih upravitelja infrastrukture i tijela za dodjelu kapaciteta RailNetEurope 3. Europski dan željezničkog teretnog prijevoza održan je u Beču.
Pročitajte više
09.12.2016.

HAKOM na bilateralnom sastanku sa Slovenijom o koordinaciji frekvencijskih pojaseva 146-174 MHz i 410-430 MHz te suradnji u području 5G tehnologija

Na bilateralnom sastanku, održanom u Ljubljani, HAKOM je dogovarao frekvencijske registre za frekvencijski pojas 146-174 MHz te prijedlog sporazuma za 410-430 MHz. Time će se olakšati međunarodno usklađivanje frekvencija za privatne mreže pokretnih komunikacija. Razmatrala se i moguća suradnja u području 5G tehnologija.
Pročitajte više
08.12.2016.

HAKOM na sastanku Odbora za radiofrekvencijski spektar (RSC)

Odbor za radiofrekvencijski spektar, između ostalog, pomaže EK u razvoju provedbenih odluka vezanih uz upravljanje radiofrekvencijskim spektrom u zemljama članicama EU.  
Pročitajte više
07.12.2016.

HAKOM na sastanku Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu

Sastanak Mreže europskih regulatornih tijela za željeznicu, na kojem sudjeluju i predstavnici HAKOM-a, održava se u Briselu od 5. do 7. prosinca.  
Pročitajte više
07.12.2016.

HAKOM: Broj širokopojasnih priključaka internetu s velikim brzinama snažno porastao u godinu dana

Udjel nepokretnih širokopojasnih priključaka za pristup internetu s brzinama većim od 30 Mbit/s porastao je s nešto manje od 3 posto na oko 11 posto u godini dana, što je rezultat ulaganja operatora u mreže elektroničkih komunikacija kao i povećane potražnje korisnika za uslugom pristupa internetu s većim brzinama. Istovremeno, tržište prijenosa TV programa uz plaćanje naknade neprekidno raste, a zabilježen je i očekivani porast broja korisnika i prometa u mrežama pokretnih komunikacija zbog sezonskog turističkog učinka.  
Pročitajte više