Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

21.09.2016.

HAKOM na stanku BEREC-ove radne skupine zadužene za reviziju regulatornog okvira

Radna skupina sastala se radi preliminarnog razmatranja prijedloga sveobuhvatne reforme regulatornog okvira za područje elektroničkih komunikacija, kojeg je Europska komisija podnijela prošlog tjedna.  
Pročitajte više
20.09.2016.

HAKOM-ova stručnjakinja dr. sc. Ana Katalinić Mucalo izabrana za dopredsjednicu Hrvatske sekcije IEEE

Dužnost dopredsjednice Hrvatske sekcije IEEE dr. sc. Ana Katalinić Mucalo obnašat će dvije godine, odlučili su gotovo jednoglasno članovi s pravom glasa, koji su do 15. rujna birali novo rukovodstvo.  
Pročitajte više
20.09.2016.

HAKOM na sastanku TCAM Odbora i ADCO skupine

Najvažnije teme sastanka TCAM odbora i ADCO skupine pri Europskoj komisiji su Direktiva o radijskoj opremi (RED), izrada RED priručnika, primjenjivosti Direktive na kombiniranu opremu i način na koji će se ocjenjivati njena sukladnost s bitnim zahtjevima. 
Pročitajte više
19.09.2016.

HAKOM na 26. Kongresu Svjetske poštanske unije (UPU)

Kongres Svjetske poštanske unije održat će se u Istanbulu od 20. rujna do 7. listopada., a okupit će preko dvije tisuće izaslanika, predstavnika država članica UPU-a. Cilj održavanja Kongresa je definiranje budućnosti globalnog poštanskog sektora.  
Pročitajte više
16.09.2016.

BEREC-ov ˝Stakeholder Forum˝ održat će se 17. listopada

Forum je zamišljen kao interaktivna platforma za razmjenu mišljenja između BEREC-a i dionika tržišta elektroničkih komunikacija, a teme ovogodišnjeg Foruma bit će pregled EU regulatornog okvira za telekomunikacije, telekomunikacijsko povezivanje i digitalno okruženje. 
Pročitajte više
16.09.2016.

HAKOM na trećem ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a

Glavni cilj sastanka je priprema 28. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati od 6. do 7. listopada 2016., u Vilniusu, u Litvi.   
Pročitajte više
15.09.2016.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Na sastanku se raspravljalo o prijedlogu Uredbe o veleprodajnim cijenama roaminga, čije je donošenje nužan uvjet za potpuno ukidanje maloprodajnih naknada za uslugu roaminga, a do čega bi trebalo doći u lipnju 2017.  
Pročitajte više
14.09.2016.

Vijeće HAKOM-a donijelo nove odluke u svezi veleprodajnih uvjeta na tržištu elektroničkih komunikacija

Definirani veleprodajni uvjeti stupaju na snagu 1. siječnja 2017., odnosno 1. srpnja 2017., ovisno o odluci, a sve odluke su potvrđene od strane Europske komisije.  
Pročitajte više
14.09.2016.

HAKOM na sastanku projektnog tima FM44 – satelitske komunikacije

Projektni tim zadužen je za pripremu regulatornog okvira i organizaciju uporabe radiofrekvencijskog spektra namijenjenog za satelitsku službu.   
Pročitajte više
13.09.2016.

Poziv na okrugli stol: HAKOM u sklopu SoftCOM-a organizira okrugli stol na temu širokopojasnog pristupa internetu

Cilj održavanja okruglog stola je pružanje aktualnih informacija svim subjektima uključenim u proces razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture, kao i davanje smjernica potencijalnim korisnicima sredstava iz EU fondova o koracima nužnim za uspješnu provedbu projekta.  
Pročitajte više
13.09.2016.

HAKOM na sastanku projektnog tima ECC PT1

Najvažnije teme, koje će biti raspravljene, odnose se na daljnji razvoj regulatornog okvira za međunarodno usklađivanje mreža pokretnih komunikacija u pograničnim područjima te na plovilima i zrakoplovima, komunikaciju stroja sa strojem (M2M - Machine-To-Machine Communications) i dodatni spektar za širokopojasni pristup internetu.  
Pročitajte više
13.09.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na međunarodnoj konferenciji ELMAR-2016

Na ovogodišnjem ELMAR-u svoje su radove tijekom prvog dana konferencije predstavili i stručnjaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a).   
Pročitajte više
12.09.2016.

HAKOM: Dosad najmanje prijava za nedozvoljenu političku promidžbu

Tijekom vikenda, u kojem su održani izbori, zabilježeno je najmanje prijava dosad, a svi brojevi prijavljeni od strane građana su blokirani.  
Pročitajte više
09.09.2016.

HAKOM na sastanku Radne skupine za poštanske usluge

Tema sastanka bila je Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama prekogranične dostave paketa.  
Pročitajte više
09.09.2016.

HAKOM na sastanku radne grupe SRD/MG

Najvažnije teme sastanka odnose se na izradu prijedloga snažnijeg tehničkog usklađenja radiofrekvencijskog spektra u pojasevima 870 – 876 MHz i 915 – 921 MHz za uporabu uređaja malog dometa u Europi te na razmatranje zahtjeva za sustav urbane željeznice, primjenu u automobilima, medicini i na druge primjene. 
Pročitajte više
09.09.2016.

HAKOM: Svi neregistrirani brojevi koji se koriste za slanje promidžbenih poruka bit će blokirani u najkraćem mogućem vremenu!

Slanje promidžbenih SMS (i MMS) poruka mora biti obavljeno s isključivo registriranih brojeva koji ne prikrivaju identitet pošiljatelja, a korisniku u poruci mora biti jasno navedeno kako spriječiti svaku daljnju komunikaciju i to bez ikakve naknade ili troška za korisnika. Svi neregistrirani brojevi će biti blokirani u najkraćem mogućem vremenu, a ukoliko se radi o registriranim brojevima koji ne poštuju Zakon, vlasnici mogu očekivati kazne i daljnje probleme zbog kršenja predizborne šutnje.  
Pročitajte više
08.09.2016.

Predstavljena studija ˝Hrvatska prirodna bogatstva i kulturna dobra - zaštita i odgovorni razvoj˝

U izradi dijela studije koji je posvećen elektroničkim komunikacijama, osim akademika Ignaca Lovreka, i mr. sc. Darka Parića, sudjelovao je i dr. sc. Dražen Lučić, predsjednik Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a).  
Pročitajte više
07.09.2016.

HAKOM na drugom međunarodnom ˝SEE Cloud Computing Forumu 2016˝

Na SEE Cloud Computing Forumu, koji se održava u Zagrebu, kao govornik i panelist sudjeluje i ravnatelj Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM-a) mr. sc. Mario Weber, koji će predstaviti regulatorne izazove u svezi računalstva u oblaku.
Pročitajte više
07.09.2016.

HAKOM na sastanku Radne skupine za telekomunikacije i informacijsko društvo

Na sastanku se raspravljalo o prijedlogu Uredbe o veleprodajnim cijenama roaminga. Donošenje ove uredbe nužan je uvjet za potpuno ukidanje maloprodajnih naknada za uslugu roaminga, do čega bi trebalo doći u lipnju 2017. 
Pročitajte više
06.09.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine ERGP-a

Radna skupina bavi se pitanjima u svezi kakvoće obavljanja usluga, zaštite korisnika te stanja na tržištu poštanskih usluga u EU, a na sastanku se raspravlja i o nacrtima dokumenata koji se rade u okviru ove skupine. 
Pročitajte više