Preskočite na glavni sadržaj
Vijesti

Vijesti

31.05.2016.

HAKOM: Porast prihoda od obavljanja poštanskih usluga

U prvom tromjesečju 2016., prihod od obavljanja poštanskih usluga veći je za 5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. 
Pročitajte više
30.05.2016.

HAKOM na 39. Međunarodnom skupu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku (MIPRO 2016)

U sklopu 39. Međunarodnog ICT skupa MIPRO, koji se održava u Opatiji, HAKOM organizira okrugli stol na temu „Financiranje izgradnje mreža za širokopojasni pristup gdje ne postoji komercijalni interes korištenjem Europskih strukturnih i investicijskih fondova“ te „3. Forum o budućnosti UHF pojasa – digitalna zemaljska televizija i druga digitalna dividenda“. Uz to, HAKOM će ove godine biti zastupljen i na Hrvatskom forumu o upravljanju Internetom (CRO-IGF).  
Pročitajte više
27.05.2016.

HAKOM na sastanku kontaktne skupine ERGP-a

Na sastanku će biti predstavljene dosadašnje aktivnosti vezano uz rad ove radne skupine, a sudionici će biti upoznati i s aktivnostima u svezi izrade ERGP-ove Srednjoročne strategije za razdoblje od 2017. do 2019.
Pročitajte više
25.05.2016.

HAKOM na 2. Međunarodnoj konferenciji o učinkovitom upravljanju u javnom sektoru

Međunarodna konferencija o učinkovitom upravljanju u javnom sektoru održana je u Zagrebu. Na konferenciji se, između ostalog, razgovaralo i o praktičnoj provedbi nacionalnog programa reformskih mjera, instrumentima objedinjavanja državne informatičke infrastrukture te ljudskim resursima u državnoj upravi.   
Pročitajte više
25.05.2016.

HAKOM na 2. Europskom summitu regulatora jugoistočne Europe i 7. konferenciji Infocom

U Albaniji se održava 2. Europski summit regulatora jugoistočne Europe te 7. konferencija Infocom, u sklopu koje je ravnatelj HAKOM-a mr. sc. Mario Weber održao prezentaciju o važnosti otvorenog interneta za budući razvoj usluga i otvaranja novih investicija.   
Pročitajte više
24.05.2016.

HAKOM na sastanku radne skupine WGFM

Na sastanku radne skupine za gospodarenje radiofrekvencijskim spektrom (WGFM), predstavnici država članica CEPT-a i proizvođača opreme raspravljaju o pokretnim, nepokretnim, satelitskim, brodskim i kratkodometnim (SRD) komunikacijama.  
Pročitajte više
23.05.2016.

HAKOM organizator dva okrugla stola u sklopu 39. Međunarodnog skupa MIPRO 2016

U Opatiji će se 31. svibnja, u sklopu MIPRO-a, održati „III. Forum o budućnosti UHF pojasa (druga digitalna dividenda i digitalna zemaljska televizija)“ i okrugli stol na temu „Financiranje izgradnje mreža za širokopojasni pristup gdje ne postoji komercijalni interes korištenjem Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI)“, a čiji je organizator HAKOM.  
Pročitajte više
23.05.2016.

HAKOM na 51. Plenarnoj sjednici CERP-a – Europskog vijeća za poštansku regulaciju

Skup je glavni pripremni sastanak europskih država za Svjetski poštanski kongres, koji počinje u rujnu u Carigradu, Turska.  
Pročitajte više
20.05.2016.

Predstavnici HAKOM-a sudjelovali na svečanosti obilježavanja Dana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija (FERIT) u Osijeku

HAKOM je i ove godine pokrovitelj jedne od nagrada najuspješnijim studenti(ca)ma fakulteta, koje se dodjeljuju povodom 38. obljetnice i Dana FERIT-a. 
Pročitajte više
20.05.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na 6. sjednici Odbora za praćenje Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Na sjednici sudjeluju članovi Odbora za praćenje, koji se sastoji od predstavnika tijela državne uprave, partnerskih institucija, civilnoga društva, socijalnih i gospodarskih partnera, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije te financijskih institucija relevantnih za provedbu Operativnoga programa.   
Pročitajte više
19.05.2016.

HAKOM na 3. Regionalnoj RFID konferenciji

Regionalna RFID konferencija na temu ˝Povratak u budućnost 3˝, održana je u Zagrebu, a cilj konferencije bio je upoznavanje sudionika s novom tehnologijom, područjima primjene te izazovima i koristima koje ova tehnologija donosi.  
Pročitajte više
19.05.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na sastanku radne skupine zadužene za područje međunarodnog roaminga

Cilj sastanka je definiranje načina implementacije novog regulatornog okvira, vezano uz ukidanje dodatnih roaming naknada, a koji treba stupiti na snagu 15. lipnja iduće godine.  
Pročitajte više
18.05.2016.

HAKOM-ovi stručnjaci na 54. Susretu pravnika

Riječ je o tradicionalnom godišnjem susretu pravnika s ciljem podizanja stručne razine pravnika u gospodarstvu radi pružanja prijeko potrebne pomoći članovima udruge, pa i onim pravnicima izvan nje kojima su potrebna znanja za uspješno stvaranje i primjenu prava na području gospodarstva.  
Pročitajte više
17.05.2016.

Obilježavanje Svjetskog dana telekomunikacijskog i informacijskog društva

Svjetski dan telekomunikacijskog i informacijskog društva ujedno je i obljetnica utemeljenja ITU-a, koji  je osnovan u Parizu 17. svibnja 1865., potpisivanjem prve Međunarodne telegrafske konvencije, te je prvotno djelovao pod nazivom Međunarodna telegrafska unija.  
Pročitajte više
16.05.2016.

Sastanak predsjednika Vijeća HAKOM-a dr. sc. Dražena Lučića s direktorom ITU-D, gospodinom Brahima Sanouom

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj i budućoj suradnji ITU-a i HAKOM-a, a direktor ITU-a ovom je prigodom zahvalio na podršci koju HAKOM, kao predstavnik Republike Hrvatske, pruža ITU-u,  posebno u svezi održavanja regulatornih skupova na svjetskoj razini.  
Pročitajte više
13.05.2016.

HAKOM na Globalnom simpoziju regulatora (GSR16) u Egiptu

Na skupu sudjeluje gotovo tisuću predstavnika regulatornih tijela, međunarodnih institucija i udruženja, državnih institucija, akademske zajednice i gospodarstva te predstavnici medija sa svih kontinenata, a predsjednik Vijeća HAKOM-a, dr. sc. Dražen Lučić, bio je moderator panel rasprave s temom ˝Budi potaknut! Što informacijsko-komunikacijske tehnologije mogu učiniti za tebe!˝ (˝Be empowered! What ICTs can do for you!˝).  
Pročitajte više
13.05.2016.

HAKOM na drugom ovogodišnjem sastanku kontaktne skupine BEREC-a u Budimpešti

Cilj sastanka je priprema 27. redovite plenarne sjednice BEREC-a, koja će se održati u Beču od 1. do 3. lipnja 2016. 
Pročitajte više
12.05.2016.

HAKOM na radionici u organizaciji makedonskog regulatora AEK-a

Dvodnevna radionica pod nazivom ˝Kontrola radiofrekvencijskog spektra˝ održava se u Skopju, a najvažnije teme odnose se na procjenu parametara kakvoće mreža pokretnih komunikacija, mjerenja neionizirajućih zračenja (EMP) i DVB-T.  
Pročitajte više
12.05.2016.

HAKOM na predkonferencijskom danu Globalnog simpozija regulatora

Predkonferencijski dan Globalnog simpozija regulatora (GSR16) posvećen je globalnom razgovoru o uključenju u digitalne financije. Predsjednik Vijeća HAKOM-a, dr. sc. Dražen Lučić, bio je moderator rasprave s temom ˝Stvaranje pristupa suradnji u promicanju digitalnih financijskih usluga˝.  
Pročitajte više
11.05.2016.

Održan koordinacijski sastanak regulatornih tijela Bosne i Hercegovine (RAK-a) i Republike Hrvatske (HAKOM-a)

Sastanak predstavnika regulatornih tijela nadležnih za regulaciju tržišta elektroničkih komunikacija BIH i RH, kao dio aktivnosti SEDDIF-a, održan je u Zagrebu. 
Pročitajte više