Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Vijesti

27.07.2010.

NABAVA - zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HAKOM-a

HAKOM na temelju čl. 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 110/2007 i 125/2008) za usluge iz Dodatka II.B, kategorija 25., dana 27. srpnja 2010. godine objavljuje prikupljanje ponuda za: zdravstvene usluge - sistematski pregled zaposlenika HAKOM-a.
Pročitajte više
21.07.2010.

Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o izdavanju dozvole za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D

U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača: Odašiljači i veze d.o.o.
Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 21. srpnja 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. .... više  
Pročitajte više
13.07.2010.

Javno otvaranje ponuda na natječaj za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra MUX D

U skladu s postupkom provođenja natječaja, HAKOM je 13. srpnja 2010. na javnoj sjednici Vijeća HAKOM-a proveo javno otvaranje pristiglih ponuda
Pročitajte više
13.07.2010.

"Preporuka o minimalnim tehničkim zahtjevima DVB-T prijamnika u Republici Hrvatskoj"

U svrhu prikupljanja mišljenja svih zainteresiranih subjekata HAKOM objavljuje „Preporuku o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T) u Republici Hrvatskoj“ 
Pročitajte više
13.07.2010.

Javni poziv - Standardna ponuda HT-a o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme

HAKOM je pokrenuo po službenoj dužnosti postupak donošenja odluke kojom se HT-u određuje obveza izrade i objave Standardne ponude o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme. 
Pročitajte više
12.07.2010.

Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu

Hrvatski sabor je na 18. sjednici, 9. srpnja 2010. prihvatio izvješće (94 glasa "za", 5 "suzdržanih")
Pročitajte više
09.07.2010.

HAKOM je uspješno uključio u operativni rad programski sustav za prikupljanje i analizu podataka elektroničkih komunikacija u RH - SPOK

Vezano na prikupljanje i analizu podataka, Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije - HAKOM,
obavještava.
Pročitajte više
06.07.2010.

Uporaba uređaja za ometanje radijskih frekvencija javnih elektroničkih komunikacijskih mreža

HAKOM daje pojašnjenje primjenjive zakonske regulative  u navedenim situacijama.
Pročitajte više
16.06.2010.

Stupio na snagu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabi radiofrekvencijskog spektra

˝Novi obrasci zahtjeva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra˝. 
Pročitajte više
14.06.2010.

HAKOM - javno nadmetanje za nabavu usluge prevođenja - 2.

HAKOM na temelju čl. 96. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 110/2007 i 125/2008) za usluge iz Dodatka II.B, kategorija 27., dana 14. lipnja 2010. godine objavljuje prikupljanje ponuda za nabavu usluge prevođenja - 2.
Pročitajte više
25.05.2010.

HAKOM - javno nadmetanje za nabavu usluge prevođenja

HAKOM na temelju čl. 96. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 110/2007 i 125/2008) za usluge iz Dodatka II.B, kategorija 27., dana 25. svibnja 2010. godine objavljuje prikupljanje ponuda za usluge prevođenja.
Pročitajte više
19.05.2010.

Javni natječaj za uporabu RF spektra za digitalnu televiziju za MUX D na području Republike Hrvatske

Javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske
Pročitajte više
19.03.2010.

Treći izvještaj "Cullen International"-a o razvoju tržišta elektroničkih komunikacija i informacijskih tehnologija

Projekt Europske unije kojim se redovito prati dostignuća regulacije i razvoj cjelokupnog tržišta, donosi usporedne relevantne pokazatelje zemalja regije.
Pročitajte više
16.02.2010.

Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o izdavanju dozvole za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5

U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača: Odašiljači i veze d.o.o.
Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 12. veljače 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

Pročitajte više
04.02.2010.

Javno otvaranje ponuda na natječajima za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra MUX D, za digitalne regije D1, D3, D7 i D9

Na sjednici 03. veljače 2010. u 12,00 Vijeće HAKOM-a je utvrdilo kako nije zaprimljena nijedna ponuda na natječaj. U daljnjem tijeku postupka, HAKOM će postupiti prema vrijedećim zakonskim propisima.
Pročitajte više
03.02.2010.

Pojašnjenje mišljenja HAKOM-a

Vezano uz rješavanje prigovora korisnika na usluge s dodanom vrijednosti, HAKOM daje pojašnjenje donesenih mišljenja, upućenih operatorima.
Pročitajte više