Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Završeni DTV natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA UPORABU RF SPEKTRA ZA DIGITALNU TELEVIZIJU ZA MUX D NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (19.05.2010.)


Javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 18., a u svezi s člankom 89. stavkom 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine” 73/08, u daljnjem tekstu: Zakon), te člankom 23. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra („Narodne novine” 136/08), po službenoj dužnosti, a temeljem odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (u daljnjem tekstu: Vijeće HAKOM-a) sa sjednice održane 19. svibnja 2010. godine donosi sljedeću Odluku Natječajna dokumentacija za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske

OBRASCI:

Prijava na javni natječaj za izdavanje pojedinačne dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za MUX D na području Republike Hrvatske Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči za ozbiljnost i valjanost ponude Prijedlog teksta bankovnog jamstva kojim se jamči ispunjenje uvjeta iz dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra Izjava o izvršenju obveza iz ponude na natječaj MS Excel tablica kojom se propisuje format za dostavljanje parametara odašiljača "Odgovori i objašnjenja HAKOM-a na zaprimljene zahtjeve za objašnjenje natječajne dokumentacije"

OTVARANJE PONUDA:

U skladu s postupkom provođenja natječaja, HAKOM je 13. srpnja 2010. na javnoj sjednici Vijeća HAKOM-a proveo javno otvaranje pristiglih ponuda.
U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača, Odašiljača i veza d.o.o. (DVB-T PONUDA MUX D_ 2010_0228_ZA OBJAVU.pdf)

DONOŠENJE ODLUKE:

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 21. srpnja 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o. (Odluka MUX D.pdf)