Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Mikrovalna veza

Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra podnosi se HAKOM-u u pisanom obliku ili putem web aplikacije e-Mikrovalna veza
Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra po pojednostavljenom postupku podnosi se isključivo putem web aplikacije e-Mikrovalna veza u skladu s uputama dostupnim na stranici e-Mikrovalna veza

Prilikom podnošenja zahtjeva u pisanom obliku za izdavanje navedene dozvole potrebno je:

  • Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u mikrovalnoj vezi;
  • Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
  • Tehničku dokumentaciju za mikrovalnu vezu u skladu s člankom 16. stavcima 1., 2., 6. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra. Tehnička dokumentacija prilaže se ukoliko se dozvola izdaje prvi put ili se izdaje s izmijenjenim tehničkim parametrima (samo za dio koji se mijenja). Tehničku dokumentaciju moguće je dostaviti i elektroničkim putem na e-mail adresu:
  • Presliku prethodno izdane dozvole za navedenu radijsku postaju (ukoliko je prethodna izdana).
  • Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)
    (1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.
Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva.

Pojednostavljeni postupak za izdavanje dozvola