Preskočite na glavni sadržaj
HR
Elektroničke komunikacije

Na plovilu

Naputak za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu


Zahtjev za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu podnosi se HAKOM-u putem web aplikacije e-Plovila, putem jedinstvenog upravnog mjesta (MMPI – nadležne lučke kapetanije), podnošenjem zahtjeva na fax (01) 7007 070 ili u papirnatom obliku, na poštansku adresu HAKOM-a.
 
Samo registrirani korisnici imaju pristup web aplikaciji e-Plovila.
 

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje navedene dozvole potrebno je:


Ispravno popuniti obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra na plovilu;
Označiti opći razred plovila prema podacima iz tablice 1.
Navesti pojedinačni razred plovila prema podacima iz tablice 1.
Označiti tip uređaja za koje se izdaje dozvola. (Uređaji su podijeljeni prema vrsti i frekvencijskim područjima za koja se koriste, a možete ih provjeriti u tablici 2).
Za svaki označeni tip uređaja navesti ukupan broj uređaja tog tipa za koje se izdaje dozvola.
 
Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti sljedeće:
Dokumentaciju sukladno članku 14. stavku 1. i 2. Pravilnika o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra ("NN" 40/23) tj. presliku pravovaljanog Upisnog lista ili Izvatka iz Upisnika brodova. 
 
 
Priložiti presliku prethodno izdane dozvole ako se traži promjena podataka iz navedene dozvole.
Presliku potvrde ili neke druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB)(1)
Ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik plovila potrebno je priložiti punomoć (ovjerenu od strane javnog bilježnika) za zastupanje u postupku ishođenja dozvole, te preuzimanje računa i dozvole
Priložiti Punomoć ovjerenu od strane javnog bilježnika u kojoj je određen opunomoćenik za primanje pismena s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko je vlasnik plovila stranac.
 
(1) U slučaju kad je podnositelj zahtjeva već ranije predočio HAKOM-u potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o OIB-u nije ih obvezan za naredne dozvole ponovno dostavljati.

Napomena:
Naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra uplaćuje se na pisani zahtjev HAKOM-a u trenutku rješavanja zahtjeva. 

Sravnjivanje računa za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga u pomorskom prometu