Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Vijeće HAKOM-a donijelo je odluku o izdavanju dozvole za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5

Vijeće HAKOM-a je raspisalo natječaj za izdavanje dozvole za uporabu RF spektra digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5 19. studenog 2009. godine. U skladu s postupkom provođenja natječaja, HAKOM je 25 siječnja 2010. na sjednici Vijeća HAKOM-a proveo javno otvaranje pristiglih ponuda. U natječajnom roku pristigla je ponuda jednog ponuđača: Odašiljači i veze d.o.o.

Na sjednici Vijeća HAKOM-a, održanoj 12. veljače 2010. godine, Vijeće HAKOM-a ocijenilo je zaprimljenu ponudu i donijelo odluku o izdavanju dozvole trgovačkom društvu Odašiljači i veze d.o.o.

Dozvola se izdaje za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalne televizije za MUX D na području digitalne regije D5 (Istarska županija, dio Primorsko-goranske županije i dio Ličko-senjske županije), u trajanju 10 godina.