Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

Uporaba uređaja za ometanje radijskih frekvencija javnih elektroničkih komunikacijskih mreža

 HAKOM daje pojašnjenje primjenjive zakonske regulative  u navedenim situacijama.