Preskočite na glavni sadržaj
HR
Vijesti

HAKOM pokrenuo postupak javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za mreže pokretnih komunikacija pete generacije


Javna dražba provest će se putem elektroničkog sustava nadmetanja, a zahtjevi za sudjelovanjem podnosit će se od 27. svibnja do 11. lipnja 2021.
 
ZAGREB, 27. svibnja 2021. - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je postupak javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu RF spektra za mreže pokretnih komunikacija pete generacije (5G) na području Republike Hrvatske. Nadmetanja za pojedine frekvencijske pojaseve provest će se u četiri odvojena postupka (700 MHz, 3600 MHz, 26 GHz te 3600 MHz regionalno). Kao format nadmetanja odabrano je simultano nadmetanje u više krugovaSimultaneous Multi-Round Auction (SMRA), dok će se konkretni smještaj frekvencijskih blokova po ponuđaču odrediti u dodatnom krugu nadmetanja putem zapečaćenih ponuda. Dozvole će se izdati na razdoblje od 15 godina (osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te se za ta područja nove dozvole iznimno izdaju na 13 godina). Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.
 
Javna dražba će se u potpunosti provesti putem elektroničkog sustava nadmetanja. Sudionici će proći odgovarajuću edukaciju za korištenje odabranog programskog rješenja. Za sudjelovanje se mogu javiti sve zainteresirane strane koje podnesu zahtjev, što uključuje i dostavljanje odgovarajućeg  jamstva za ozbiljnost i valjanost sudjelovanja, koje ovisi o frekvencijskom pojasu i zemljopisnom području za koje se podnositelj javlja. Zahtjevi za sudjelovanjem podnosit će se od 27. svibnja do 11. lipnja 2021. Glavne faze nadmetanja počet će 12. srpnja 2021. Očekuje se da će se odluka o dodjeli donijeti do kraja kolovoza, što će ovisiti i o samom tijeku nadmetanja.
 
Frekvencijski pojasevi koji će se ponuditi u postupku javne dražbe su:
•  758-788/703-733 MHz
•  3400-3800 MHz
•  26,5-27,5 GHz
 
Frekvencijski pojasevi dodijelit će se na nacionalnoj razini, osim frekvencijskog bloka 3400-3480 MHz u pojasu 3400-3800 MHz, koji će se dodijeliti na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te da bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima omogućila mogućnost izbora. 
 
Za frekvencijski pojas 700 MHz su određene sljedeće obveze pokrivenosti:
1. Pokrivenost područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru.
2. Pokrivenost pojedinih transportnih pravaca određenom razinom 5G signala.
3. Pokrivenost područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).
4. Pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).
 
Posljednje dvije obveze podijeljene su u tri grupe obveza od kojih je svaka vezana uz jedan od tri dostupna bloka na 700 MHz za koje će se operatori imati priliku nadmetati.
 
Za frekvencijski pojas 3600 MHz određen je broj postavljenih baznih postaja u uporabi u određenom vremenskom roku i na određenom zemljopisnom području. Za dodjelu dozvola za uporabu RF spektra u frekvencijskom pojasu 26 GHz nisu definirane obveze pokrivenosti. Za sve frekvencijske pojaseve su ujedno određeni i rokovi u kojima se te obveze pokrivenosti moraju ostvariti.
 
Podsjetimo, uvođenje mreža pete generacije (5G) jedan je od ključnih čimbenika za omogućavanje dostupnosti širokopojasnog pristupa svim kućanstvima, pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (latencijom) i povezivanje velikog broja uređaja. Očekuje se da će 5G stvoriti preduvjete, ne samo za nove usluge u pokretnim komunikacijama, nego i nove usluge i primjene u drugim industrijama kao što su automobilska industrija, zdravstvo, poljoprivreda, turizam, edukacija, mediji i dr. Te mreže konceptualno predstavljaju potpuno novi ekosustav koji ne uključuje samo dionike tržišta elektroničkih komunikacija nego i drugih tržišta.

Svi upiti se mogu slati na adresu elektroničke pošte 5Gdrazba@hakom.hr

U nastavku su poveznice na:

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: www.hakom.hr

O Hakom-u

HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.