e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Testiranja u RH

5G mreža
U RH se trenutačno vrše testiranja funkcionalnosti 5G tehnologije za koje su sva tri operatora pokretnih komunikacija na tržištu u RH zatražila privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra temeljem kojih nije dozvoljeno komercijalno pružanje usluga.

HAKOM je privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3,6 GHz izdao za potrebe tehničkog ispitivanja 5G tehnologije na područjima Grada Zagreba uključujući područje Grada Samobora i Grada Svete Nedelje te ZL Franjo Tuđman, Grada Osijeka, Grada Rijeke, Grada Splita, otoka Krka, Grada Dubrovnika, Grada Hvara, Grada Novalje, Grada Jastrebarskog, Grada Raba, Grada Bjelovara, Grada Novske i Grada Varaždina.

HAKOM je proveo kontrolna mjerenja razina elektromagnetskih polja na lokacijama u blizini baznih postaja na kojima se testira 5G tehnologija u gradu Osijeku. Više o mjerenjima možete pronaći u dokumentu.

Više informacija
Operatori su dužni prije početka rada HAKOM-u prijaviti podatke o zemljopisnoj lokaciji i tehničke podatke za svaku postavljenu radijsku postaju ili izmjenu parametara postojećih radijskih postaja.

Do sada su zaprimljene prijave za sljedeće lokacije po operatorima i frekvencijskim područjima:
 
 • Hrvatski Telekom d.d.
  • 3,6 GHz:
   • Radnička 21 i Hrvatske Bratske Zajednice 4 u Zagrebu,
   • Danice Ilirske 6, Perkovčeva 108 i Grada Wirgesa 2 u Samoboru,
   • M. Stilinovića 7 i Ulici dr. Franje Tuđmana 6 u Svetoj Nedelji,
   • Vijenac Gorana Zobundžije 8, Vijenac Ivana Meštrovića 102, Kapucinska 37, Stjepana Radića 19A, Trg Svetog Trojstva 3, Kardinala Alojzija Stepinca 17A, Županijska 21 i Šamačka 2 u Osijeku,
   • Ljudevita Gaja 2 u Bjelovaru,
   • Ružmarinska 6 i Bodulska 1 u Krku, Emila Geistlicha 38 u Baškoj, Ravnica 40 u Korniću i Ivana Gorana Kovačića 22 u Punatu na otoku Krku Puntu na otoku Krku – testiranja 5G tehnologije na svim prijavljenim lokacijama na otoku Krku više nisu u tijeku
 •  A1 Hrvatska d.o.o.
  • 3,6 GHz:
   • Ljudevita Gaja 1, Vrtni put 1, Prisavlje 3 i Miramarska cesta 24 u Zagrebu,
   • Riva 8 u Rijeci,
   • Županijska 21 u Osijeku,
   • Kralja Zvonimira 14 u Splitu,
   • Ul. Frana Supila 12 u Dubrovniku
   • Josipa Jurja Strossmayera 262, Kapelska 81, Šamačka 13, Ulica jablanova 32, Josipa Huttlera 4, Josipa Reihl-Kira 47, kneza Trpimira 28, Stjepana Radića 19A, Vijenac Petrove Gore 1 i Županijska 21 u Osijeku,
   • Ljudevita Gaja 1C u Čepinu
 • Tele 2. d.o.o.
  • 3,6 GHz:
   • Josipa Marohnića 1 u Zagrebu
 ispiši stranicu