e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javno savjetovanje Europske komisije u državama članicama EU o uslugama prekogranične dostave paketa

 VIJEST

Savjetovanje i rasprava o uslugama prekogranične dostave paketa mogući su do 30. rujna 2020., a HAKOM poziva zainteresiranu javnost i dionike tržišta na aktivno sudjelovanje. 

ZAGREB, 9. srpnja 2020. – Kao nacionalno regulatorno tijelo za poštanske usluge u Republici Hrvatskoj, HAKOM obavještava zainteresiranu javnost i sve dionike tržišta poštanskih usluga da je Europska komisija pokrenula ciljano savjetovanje i raspravu o uslugama prekogranične dostave paketa, koje će trajati do 30. rujna 2020. Cilj savjetovanja je prikupiti stavove dionika tržišta poštanskih usluga i korisnika poštanskih usluga o primjeni Uredbe Vijeća EU i Europskog parlamenta (EU) 2018/644 o uslugama prekogranične dostave paketa. Podsjećamo, cilj navedene Uredbe je povećati regulatorni nadzor i transparentnost u području dostave paketa, posebno povećanjem transparentnosti cjenika za određene usluge dostave paketa i pružanjem procjene određenih prekograničnih tarifa (cjenika) za dostavu paketa.

Povratne informacije dobivene od sudionika ciljanog savjetovanja bit će sadržane u skupnom izvješću o primjeni Uredbe koje će objaviti Europska komisija. Očekuje se kako će navedeno izvješće, među ostalim, procijeniti doprinos Uredbe poboljšanju prekograničnih usluga dostave paketa i njezin utjecaj na e-trgovinu.

Ciljano savjetovanje namijenjeno je davateljima usluga dostave paketa, potrošačima i trgovcima, njihovim udrugama i socijalnim partnerima. HAKOM poziva zainteresiranu javnost, korisnike te sve dionike tržišta poštanskih usluga na aktivno sudjelovanje i puno uključivanje u navedeno javno savjetovanje.

Savjetovanju se do 30. rujna 2020., može pristupiti putem poveznice


                                                                                        # # #

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
Tel. + 385 (0)1 700 70 07
Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Novinarski upiti postavljaju se na službenoj web stranici HAKOM-a na adresi: http://www.hakom.hr

O HAKOM-u:
HAKOM (www.hakom.hr) - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti – osigurava pretpostavke za ravnopravno tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. HAKOM štiti interese korisnika i osigurava mogućnost izbora usluga po prihvatljivim cijenama, određuje održive konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja te pruža podršku ekonomskom rastu, javnim uslugama i kakvoći života u RH primjenom suvremenih tehnologija. Strateški ciljevi HAKOM-a su unaprjeđenje regulacije tržišta elektroničkih komunikacija te željezničkih i poštanskih usluga, podržavanje rasta ulaganja i inovacija u tržišta, učinkovita uporaba ograničenih resursa, ubrzani rast širokopojasnih usluga, velika ponude komunikacijskih, željezničkih i poštanskih usluga, zaštita i informiranje korisnika, izgradnja učinkovitog i sveobuhvatnog informacijskog sustava, određivanje i ugradnja učinkovitih procesa te stjecanje multidisciplinarnih stručnosti i znanja u području reguliranja tržišta.  
 ispiši stranicu