e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Preporuka o DAB+ prijamnicima

Radiodifuzija
(radio i televizija)
HAKOM izdaje dokument „Preporuka o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam DAB+ signala“ kao preporuku minimalnih tehničkih zahtjeva koje DAB+ prijamnici trebaju zadovoljiti kako bi se u Republici Hrvatskoj osigurala visoka kvaliteta prijama usluga digitalnog radija. Ova preporuka opisuje minimalne zahtjeve za DAB+ prijamnike kako bi se osigurao kvalitetan način prijama osnovnih usluga digitalnog zemaljskog radija na području Republike Hrvatske.
 
 ispiši stranicu