e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Javni poziv za dodjelu frekvencijskog pojasa 791-821/832-862 MHz 14.9.2012

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 8. Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine” 73/08 i 90/11), Vijeće HAKOM-a je donijelo Odluku o raspisivanju javnog poziva za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za javne mreže pokretnih elektroničkih komunikacija na području Republike Hrvatske za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz, na vremensko razdoblje do 18. listopada 2024. godine.
 
Javni poziv objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 103/12, pod službenim dijelom. Zahtjevi se mogu podnijeti do 15. listopada 2012. godine do 10.00 sati.

Također, kako bi se otklonile potencijalne nejasnoće samog postupka javnog poziva, te podnositeljima zahtjeva pružile detaljnije informacije o uporabi frekvencijskog pojasa 470-790 MHz u Republici Hrvatskoj, uporabi frekvencijskog pojasa 790-862 MHz u nama susjednim zemljama te o ometanju prijma DVB-T signala u frekvencijskom pojasu 470-790 MHz i o postupku uklanjanja smetnja, izrađen je popratni dokument s dodatnim informacijama.
 
 ispiši stranicu