e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

HAKOMetar - Upute za korištenje aplikacije

Zaštita korisnika elektroničkih komunikacija
Upute za korištenje


Aplikacija prikuplja podatke o računalu s kojeg se izvršava te o lokalnoj mreži u kojoj se računalo nalazi. Analizu prikupljenih podataka obavlja operator ili HAKOM.
 
Mjerenja je potrebno izvršiti tri puta u roku od pet dana uz uvjet da mjerenja moraju biti izvršena u različitim danima. Za sve pakete/usluge širokopojasnog pristupa internetu ugovorene nakon 1. siječnja 2017., sukladno važećem Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (dalje:Pravilnik), operatori su osigurati odrediti minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu na način da ista predstavlja vrijednost od najmanje 70% maksimalne (oglašavane) brzine širokopojasnog pristupa internetu ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome što je povoljnije za korisnika. Za korisnike koji su usluge ugovorili prije 1. siječnja 2017. vrijede slijedeća pravila: za pakete koji sadrže uslugu širokopojasnog pristupa internetu do 10Mbit/s minimalna brzina predstavlja vrijednost od najmanje 50% maksimalne (oglašavane) brzine širokopojasnog pristupa internetu, dok za pakete iznad 10Mbit/s minimalna brzina predstavlja vrijednost od najmanje 70% maksimalne (oglašavane) brzine širokopojasnog pristupa internetu. Ukoliko operator zbog tehničkih razloga ipak ne može redovito isporučivati propisane minimalne brzine, prema odredbama Pravilnika operator je obvezan krajnjem korisniku uvijek ponuditi raskid ugovora bez plaćanja naknada, a dodatno može uz suglasnost korisnika omogućiti prelazak na paket koji je prikladniji stvarno ostvarivoj brzini širokopojasnog pristupa internetu ili umanjenje mjesečne naknade.
 
Mjerenje se mora obaviti uz sljedeće uvjete: da ste jedini korisnik na svom računalu, da nemate pokrenutu niti jednu drugu aplikaciju, da je Vaše računalo jedini uređaj (pored preklopnika/usmjernika od davatelja usluge) u lokalnoj mreži, da ste spojeni žičnom vezom (bežična veza mora biti isključena), da nemate pokrenutu/uspostavljenu VPN vezu bilo koje vrste.
 
Neki od uzroka pogreške pri mjerenju tj. upozorenja mogu biti preslabo računalo, računalo dodatno opterećeno korisničkim procesima, druga računala u lokalnoj mreži, korištenje bežične veze tijekom mjerenja, korištenje VPN veze i sl.
Ukoliko neki od ovih uvjeta nije ispunjen, mjerenja se ne smatraju valjanima.
 
Rezultati su valjani ukoliko tijekom izvršavanja aplikacije niste dobili niti jedno upozorenje. Ukoliko postoji jedno ili više upozorenja mjerenje se ne smatra valjanim te operator ne mora prihvatiti vaš prigovor. Prigovor možete uputiti ili putem aplikacije ili slanjem prigovora pisanim putem.
Aplikaciju pokrećete na vlastitu odgovornost. Niti HAKOM niti CARNet ne preuzimaju odgovornost za moguću štetu ili gubitak podataka nastalim uslijed korištenja aplikacije.
 
 
 ispiši stranicu