e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Dosadašnje rasprave

Javna rasprava - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
S obzirom na količinu i značaj izmjena te interes javnosti, kao i zahtjeva za produljenjem trajanja javne rasprave, HAKOM dodatno produljuje rok trajanja javne rasprave do 24. lipnja 2019.

HAKOM objavljuje Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, u svrhu provedbe postupka javne rasprave.

Registrirajte se na javni poziv

Datum otvaranja rasprave: 9. svibnja 2019.
Datum zatvaranja rasprave: 24. lipnja 2019.

Napomena: HAKOM ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta HAKOM-a i za njih je odgovoran autor. Komentare možete slati i pismenim putem na adresu sjedišta HAKOM-a. U javnu raspravu mogu se uključiti samo registrirani korisnici.