e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Kako se žaliti operatoru

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti rješava sporove između operatora i korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga isključivo nakon dovršenog postupka kod operatora, na temelju pisanog zahtjeva za rješavanje spora i pripadajuće dokumentacije.
Ako ste korisnik elektroničkih komunikacijskih usluga i želite se požaliti na visinu računa, kakvoću elektroničkih komunikacijskih usluga i /ili povredu odredbi pretplatničkog ugovora, potrebno je slijediti zakonom utvrđene procedure kako biste u slučaju za Vas nepovoljnog rješenja operatora mogli pisanim putem podnijeti zahtjev za rješavanje spora HAKOM-u.

Kako se žaliti, kome i kada?
 
I faza – rješavanje prigovora kod operatora u prvostupanjskom postupku
 
Kako?

PISANI PRIGOVOR s jasno opisanim razlogom prigovora

Kome?

NADLEŽNOJ SLUŽBI SVOG OPERATORA – upute daje operator

Kada?

ROKOVI:

 • 30 dana od dana dospijeća računa
 • 30 dana od dana pružanja usluge
 • 15 dana od saznanja za radnju ili propust operatora javnih komunikacijskih usluga, a najkasnije u roku od 30 dana od dana povrede odredaba pretplatničkog ugovora.

Što još svakako trebate učiniti :

PLAĆANJE RAČUNA

U roku dospijeća plaćanja računa  uplatiti nesporni dio računa ili prosječni iznos zaduženja u razdoblju od najviše tri mjeseca prije razdoblja na koji se odnosi prigovor.
Rok rješavanja!
Operator javnih komunikacijskih usluga obvezan je dostaviti pisani odgovor korisniku u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
II faza - rješavanje prigovora kod operatora u drugostupanjskom postupku
U slučaju da niste zadovoljni rješenjem Vašeg prigovora u prvostupanjskom postupku postupite po uputi operatora i uložite reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije svog operatora 30 dana od dana dostavljanja pisanog odgovora.

Rok rješavanja!
Povjerenstvo za reklamacije obvezno je dostaviti pisani odgovor korisniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja njegove reklamacije.

III faza - Postupak pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti
U slučaju za Vas neprihvatljivog rješenja Povjerenstva operatora, u roku od 30 dana od zaprimanja odgovora Povjerenstva možete podnijeti pisani zahtjev:

a)  putem pošte na adresu:

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 110 Zagreb

b) elektroničkim putem (e-Žalbe)

c) Fax. + 385 (0)1 700 70 70

Rok rješavanja!

HAKOM donosi odluku ili rješenje o podnesenom zahtjevu korisnika za rješavanjem spora u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od četiri mjeseca od dana podnošenja potpunog zahtjeva za rješavanjem spora.

OBVEZNO PRILOŽITI:
 • Zahtjev za rješavanje spora
 • Preslika reklamacije povjerenstvu operatora i odgovor povjerenstva
 • Preslika prigovora operatoru i odgovor operatora na prigovor
 • Preslika spornog računa
 • Preslika ispisa pozvanih brojeva
 • Preslike ostale raspoložive dokumentacije (ugovor, zahtjev, rezultate mjerenja putem HAKOMetra)
   
Možete nas kontaktirati putem telefona u vremenu od 09:00 - 11:30
od ponedjeljka do petka pozivom na kontakte


Najčešće postavljena pitanja korisnika

 ispiši stranicu