e-Agencija

HAKOMetar

Procjenitelj troškova

Nositelj okvirnog programa (NOP)

GIS portal

Kalkulator privatnosti

Aplikacija ''Kviz''

Pregled tržišta

Korisnici: 

Još nemate otvoren račun?
ISO 9001:2008 - Upravljanje kvalitetom

Kako se žaliti HAKOM-u

Upute za korisnike elektroničkih komunikacijskih usluga u slučaju prigovora na račun ili kakvoću usluge – postupak pri HAKOM-u

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti rješava sporove između operatora i korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga nakon dovršenog postupka kod operatora, a na osnovu pisanog zahtjeva za rješavanje spora.

U postupku rješavanja sporova HAKOM na temelju mišljenja savjetodavnog tijela unutar Agencije, Povjerenstva za zaštitu korisnika, može donijeti odgovarajuću odluku.
Važno je napomenuti da je odluka obvezujuća za operatore dok mišljenje ili prijedlog predstavljaju samo načelni stav o mogućem rješenju spora, ali nisu obvezujući za operatore. U tom slučaju korisnik rješenje može zatražiti i sudskim putem.

Postupak pri Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije
U slučaju za Vas neprihvatljivog rješenja Povjerenstva operatora možete, u roku od 30 dana od zaprimanja odgovora Povjerenstva operatora, podnijeti HAKOM-u zahtjev za rješavanje spora i to:
A) Pisani zahtjev na adresu:
Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 110 ZAGREB

ŠTO PRILOŽITI:
  • Zahtjev za rješavanje spora
  • Preslika spornog računa
  • Preslika ispisa pozvanih brojeva
  • Preslika prigovora operatoru
  • Preslika odgovora operatoru
  • Preslika reklamacije povjerenstvu
  • Preslika odgovora povjerenstva
  • Preslika ostale raspoložive dokumentacije (ugovor, zahtjevi iz pretplatničkog odnosa…)
B) Pisani zahtjev na faks:
+385 1 700 70 70

Zahtjevu priložiti dokumente kao pod A)

Napomena: Po zahtjevu će se postupiti tek po primitku potrebnih privitaka.
C) Popunjavanjem zahtjeva elektroničkim putem
Obavezno priložiti potrebne skenirane privitke.
Napomena: Žalba će se razmatrati samo, ako ima sve potrebne privitke.

Možete nas kontaktirati putem telefona u vremenu od 09:00 - 11:30
od ponedjeljka do petka pozivom na broj 01/700 70 60

 
 ispiši stranicu